Σεμινάριο: Ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για δικηγόρους και λογιστές, διεξαγόμενο στην Αθήνα, με τίτλο

«Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής»

 Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016) οργανώνει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 9-11 Ιουνίου 2016 (9.6: 5-9.30 μ.μ., 10.6: 5-9.30 μ.μ., 11.6: 10 π.μ. – 3 μ.μ.). Το επιμορφωτικό σεμινάριο περιλαμβάνει είκοσι μία (21) θεματικές, το δε αναλυτικό πρόγραμμα, που είναι διαθέσιμο εδώ, διαρθρώνεται σε επτά θεματικές ενότητες:

  1. Οργάνωση του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος
  2. Ζητήματα εταιρικού δικαίου με λογιστικό ενδιαφέρον
  3. Βασικά ζητήματα της λογιστικής και ελεγκτικής
  4. Λογιστικά πρότυπα
  5. Ζητήματα φορολογικού δικαίου
  6. Ζητήματα φορολογικού ποινικού δικαίου
  7. Ζητήματα αστικής ευθύνης των ελεγκτών

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στόχοι

Το σεμινάριο εκκινεί από την παραδοχή ότι ζητήματα που βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ λογιστικού και νομικού κλάδου αντιμετωπίζονται συχνά ως πολύ «τεχνικά» και παραμελούνται από τους νομικούς, ενώ αντίστροφα και οι λογιστές τείνουν να παραμελούν τις νομικές (ή κοντινές στα νομικά) πτυχές των θεμάτων, με τα οποία καταγίνονται. Γι’ αυτό, το παρόν πρόγραμμα προσπαθεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση σημαντικών θεμάτων, στο πεδίο συνάντησης αυτών των επιστημονικών και επαγγελματικών αντικειμένων, ώστε όσοι το παρακολουθήσουν να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσεων στο δικό τους αντικείμενο και να μπορούν να συνεργαστούν ευχερέστερα και αποτελεσματικότερα με τους επαγγελματίες του εκάστοτε άλλου αντικειμένου.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι δικηγόροι θα έχουν ενημερωθεί πλήρως για τη σύγχρονη νομοθεσία και νομολογία στις ανωτέρω θεματικές ενότητες και θα έχουν αποκτήσει εξοικείωση με ζητήματα των λογιστικών προτύπων και του λογιστικού επαγγέλματος. Οι λογιστές θα έχουν επιμορφωθεί από καθηγητές, καθώς και εξειδικευμένους επαγγελματίες του κλάδου τους, με εκπαιδευτική πείρα. Επιπλέον θα έχουν ενημερωθεί όχι μόνο για θέματα εταιρικού, φορολογικού και ποινικού δικαίου που αφορούν τους πελάτες τους, αλλά και για το καθεστώς της προσωπικής τους ποικιλόμορφης ευθύνης (πειθαρχικής, αστικής, ποινικής).

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του νομικού και λογιστικού κλάδου, που εργάζονται είτε αυτόνομα ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως στελέχη εταιριών. Απευθύνεται επίσης σε δικηγόρους και υπαλλήλους τραπεζών και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τη λογιστική και το λογιστικό και φορολογικό δίκαιο στην εργασία τους.

Διδάσκοντες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

(α) καθηγητές και λέκτορες των Νομικών Σχολών του Α.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α. και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., καθώς και εξειδικευμένοι στο φορολογικό δίκαιο δικηγόροι, Δ.Ν.

(β) μέλη δ.σ. και στελέχη της ΕΛΤΕ, που είναι η εποπτική αρχή του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος, καθώς και έμπειροι εισηγητές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (μόνον ηλεκτρονικά) από 8/4/2016 έως 16/5/2016. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση υποβάλλεται εδώ.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 100 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο. Ειδικώς για ασκούμενους δικηγόρους και ασκούμενους ορκωτούς ελεγκτές το κόστος είναι 70 Ευρώ, ενώ το κόστος ανά εκπαιδευόμενο που αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα είναι 150 Ευρώ.

Χώρος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Πειραιώς 211, Ταύρος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση anti-corruption@law.auth.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.