Νέα κυκλοφορία: Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού μετά την Οδηγία 2005/29

Μόλις προ ολίγων ημερών κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Π.Ν.Σάκκουλας μονογραφία της κας Ελένης Τζούλια, Δ.Ν. Δικηγόρου Αθηνών, με τίτλο «Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού μετά την Οδηγία 2005/29». Περιλαμβάνεται στη σειρά ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Δ/ντής σειράς: Μιχ.-Θεοδ. Μαρίνος, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου ΔΠΘ.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που αναλύει καταρχήν το ισχύον νομικό πλαίσιο για το B2C (businesstoconsumermarketing και προτείνει την ορθότερη νομοθετική ρύθμιση του διεπιχειρησιακού marketing και του οριζόντιου ανταγωνισμού μεταξύ εμπορευομένων στη χώρα μας, σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Το έργο περιέχει αναλυτικότερα:

  • Ερμηνεία των διατάξεων της Οδηγίας 2005/29 και του Παραρτήματος Ι αυτής, δηλ. όλων των περιπτώσεων της “μαύρης λίστας” της
  • Κριτική επισκόπηση της νομολογίας του ΔΕΕ ως προς την ερμηνεία της Οδηγίας 2005/29, που δημοσιεύτηκε από την έκδοση του νομοθετήματος μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2017
  • Ανάλυση του νομικού πλαισίου για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην Ελλάδα (Ν. 2251/1994 & Ν. 146/14) πριν και μετά την Οδηγία 2005/29
  • Υπαγωγή απτών παραδειγμάτων σύγχρονων εμπορικών πρακτικών στις διατάξεις των Νόμων 2251/1994 και 146/14, σύμφωνα με τις κρατούσες ερμηνευτικές προσεγγίσεις των άρθρων της Οδηγίας 2005/29
  • Εξέταση των σύγχρονων συσχετισμών μεταξύ δικαίου για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και αστικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη

Η μελέτη θίγει ακόμα τα εξής ζητήματα:

  • Τους συσχετισμούς μεταξύ δικαίου περί αθεμίτου ανταγωνισμού και δικαίου περί σημάτων, με αφορμή το ζήτημα της αθέμιτης απομίμησης εμπορικού σήματος/διακριτικού γνωρίσματος που προκαλεί σύγχυση στον καταναλωτή
  • Τους συσχετισμούς μεταξύ δικαίου περί αθεμίτου ανταγωνισμού και δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, με αφορμή τη ρύθμιση των επιθετικών εμπορικών πρακτικών
  • Τη σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και περί συγκριτικής διαφήμισης στη χώρα μας, σύμφωνα με τις Ενωσιακές επιταγές

Το βιβλίο ενδιαφέρει νομικούς (ερευνητές, δικαστές, δικηγόρους), που ασχολούνται με το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και επιχειρήσεις, που επιδίδονται σε μέτρα προώθησης των πωλήσεών τους (μάρκετινγκ) εντός της ελληνικής επικράτειας και διακοινοτικά. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για τον επαγγελματία/ερευνητή στο χώρο του μάρκετινγκ.

Διαβάστε και το Δελτίο Τύπου του εκδοτικού οίκου Π.Ν. Σάκκουλας, εδώ.

 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.