Οδηγός για τα δικαιώματα του δικηγόρου

Οι κ.κ. Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος, Δικηγόρος – Πρόεδρος ΕΕΝ e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ και Αλέξανδρος Απ. Μαντζούτσος, Δικηγόρος – ΔΝ τ. Πρόεδρος ΕΑΝΔΑ συνέταξαν έναν χρήσιμο Οδηγό για τα δικαιώματα του δικηγόρου, με βάση τον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος.

Πρόκειται για μια συνθετική καταγραφή των δικαιωμάτων των δικηγόρων, με επιλεκτική αναφορά σε υποχρεώσεις (καθήκοντα), από τις οποίες απορρέουν συγχρόνως δικαιώματα, όπως είναι λ.χ. οι υποχρεώσεις προς τους συναδέλφους μας. Δεν περιλαμβάνονται τα επιμέρους διαδικαστικά και δικονομικά δικαιώματα ανά δικαιοδοσία κατά την απονομή της Δικαιοσύνης, τα οποία κατοχυρώνονται, ιδίως, στους Κώδικες Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής Δικονομίας και στο ΠΔ 18/1989.

Από τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος περιλαμβάνονται μόνο τα δικαιώματα που εξακολουθούν να υφίστανται ως τέτοια, είτε επειδή δεν ενσωματώνονται κατά το περιεχόμενό τους στο νέο Κώδικα Δικηγόρων είτε δεν ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν.

Ο αναγνώστης κατευθύνεται μέσω ενός καταλόγου δικαιωμάτων σε εύχρηστους πίνακες, όπου αποτυπώνεται το περιεχόμενο και ο αριθμός των αντίστοιχων διατάξεων των κρίσιμων νομοθετημάτων. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την πρωτοβουλία αυτή.

Βρείτε τον Οδηγό εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.