Θέση δικηγόρου στον EPO (ΕΟΔΕ)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Organisation ή EPO) είναι ο αρμόδιος διεθνής οργανισμός για χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πρόκειται για «δέσμες» διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με εθνική εμβέλεια το καθένα, για κάθε χώρα που έχει αιτηθεί (και καταβάλει τα τέλη) ο εφευρέτης. Η λειτουργία του EPO καθορίστηκε από τη Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (European Patent Convention ή EPC), στις 5 Οκτωβρίου του 1973. Η έδρα του βρίσκεται στο Μόναχο και ως οργανισμός διαθέτει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Η χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εκτελείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office), που αποτελεί το κύριο όργανο του οργανισμού και το οποίο ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέχρι τις 12.10.2022 θα είναι ανοιχτή μια προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου στον παραπάνω οργανισμό. Όποιος επιλεγεί, πρόκειται να απασχοληθεί ειδικότερα στις εργασίες των «συμβουλίων προσφυγών». Η θέση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική, εφόσον α) από τα συμβούλια αυτά προκύπτει η νομολογία που διαμορφώνει εν τέλει το δίκαιο ευρεσιτεχνίας όλων των κρατών μελών του ΕΟΔΕ, δηλ. μεταξύ άλλων και των κρατών μελών της ΕΕ, και β) η θέση δεν αφορά σε καθήκοντα ενός “patent attorney”, τα οποία απαιτούν κατά κύριο λόγο τεχνικές γνώσεις. Απευθύνεται επομένως σε επιστήμονες με καταρχήν αμιγώς νομικό γνωστικό υπόβαθρο. Η έδρα του προσληφθέντος θα βρίσκεται στο Μόναχο. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.  

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.