Πειθαρχική ποινή παύσης σε μέλος δικηγορικής εταιρίας

Την 6.6.2022 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ Α΄ 109/2022 που επιφέρει τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικηγόρων και μεταξύ άλλων τροποποιεί το πειθαρχικό δίκαιο των δικηγορικών εταιριών κατά τα εξής:

Άρθρο 131

Συνέπειες προσωρινής παύσης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων με προσθήκη της παρ. «4. Η Εταιρεία διοικείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Διαχειριστής ή διαχειριστές πρέπει να είναι Εταίρος ή Εταίροι. Οι διαχειριστές ορίζονται από το Καταστατικό, ή εκλέγονται, ή επιλέγονται, ανακαλούνται ή παύονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό. Οι ιδιότητες του διαχειριστή και του εταίρου δεν θίγονται από την επιβολή σε αυτούς της πειθαρχικής ποινής της προσωρινής παύσης με απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου ή δικαστική».

Άρθρο 134

Οριστική παύση δικηγόρου που ανήκει σε δικηγορική Εταιρεία – Τροποποίηση της παρ. 2 άρθρου 145 του Κώδικα Δικηγόρων «2. Σε περίπτωση οριστικής παύσης δικηγόρου που ανήκει σε δικηγορική Εταιρεία, αφαιρείται το όνομά του από την επωνυμία της Εταιρείας».

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.