Υιοθετείται πακέτο μεταρρυθμίσεων της Ενωσιακής νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων

Το Μάρτιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πακέτο μεταρρυθμίσεων που περιελάμβανε την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ περί σημάτων, του Κανονισμού 207/2009 για το Κοινοτικό σήμα και του Κανονισμού 877/2007 ως προς τα τέλη καταχώρισης σημάτων. Σκοπός των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων ήταν η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του μηχανισμού καταχώρισης σημάτων στην ΕΕ, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Μεταξύ των υπό ψήφιση μέτρων συγκαταλέγεται η μετονομασία του OHIM από “Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς” σε “Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πνευματική Ιδιοκτησία”, η περαιτέρω εναρμόνιση των ουσιαστικών και δικονομικών κανόνων καταχώρισης εμπορικών σημάτων, καθώς και η τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος σχετικά με τα τέλη καταχώρισης, ώστε να προσαρμόζονται αυτά σε κάθε ειδικότερη περίπτωση προς διευκόλυνση ιδίως των πιο αδύναμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Την 14.12.2015 η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφθασαν σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση ως προς τις παραπάνω μεταρρυθμίσεις και πλέον απομένει η έγκριση αυτών από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες από αυτό το δελτίο τύπου.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.