Συγχωροχάρτια θα μοιράζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με το Πολυνομοσχέδιο

Στο άρθρο 106 του Πολυνομοσχεδίου που βρίσκεται αυτές τις ώρες προς ψήφιση στη Βουλή, υπό τον τίτλο “Ποινικές Διατάξεις”, προβλέπεται ότι η παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3959/2011 αντικαθίσταται ως εξής: “Σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης των προστίμων που έχουν επιβληθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 και 25α εξαλείφεται το αξιόποινο των εγκλημάτων του παρόντος νόμου και των συρρέοντων εγκλημάτων που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων και τελούνται χωρίς χρήση βίας ή απειλής και επέρχεται πλήρης απαλλαγή από άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις. Με την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής του προστίμου, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους της. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, αναστέλλεται η παραγραφή των εγκλημάτων, χωρίς να ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί του εδ. α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα”.

Στην τρέχουσα μορφή της η οικεία διάταξη έχει ως εξής:

“Αν μια επιχείρηση υπαχθεί στο πρόγραμμα επιείκειας κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 25 και εν συνεχεία απαλλαγεί πλήρως από την επιβολή προστίμου, τότε οι υπαίτιοι ή συμμέτοχοι των πράξεων της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από κάθε ποινή. Η υπαγωγή στο πρόγραμμα επιείκειας, συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε μειωμένο πρόστιμο κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 25, θεωρείται ελαφρυντική περίσταση κατ’ άρθρο 84 Π.Κ. και στους δράστες των πράξεων αυτών επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83 Π.Κ.”

Παρατηρείται ότι η προς ψήφιση διάταξη ακολουθεί μια καθαρά εισπρακτική λογική, ενώ συνδέει με την εξόφληση των προστίμων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την εξάλειψη του αξιόποινου οικονομικών εγκλημάτων του κοινού Ποινικού Δικαίου. Αυτό μπορεί να επιτρέψει την καταστρατήγηση του Νόμου. Η συμμετοχή σε καρτέλ δηλ. και η εξόφληση της επιβαλλόμενης για το λόγο αυτό χρηματικής ποινής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα αρκεί, ώστε ο δράστης να απαλλάσσεται αδιακρίτως και για κάθε έγκλημα κατά της περιουσίας ή ιδιοκτησίας έχει τυχόν διαπράξει.  

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.