Νόμιμο το PSI 2012 λέει το ΕΔΔΑ (21-7-2016)

Φυσικά πρόσωπα-ομολογιούχοι του ελληνικού δημοσίου, των οποίων τα ομόλογα εντάχθηκαν το 2012 στη διαδικασία της ονομαστικής μείωσης του δημοσίου χρέους  που κατείχε ο ιδιωτικός τομέας  (PSI), προσέφυγαν στο ΕΔΔΑ επικαλούμενοι προσβολή από το PSI του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, όπου κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην περιουσία, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 ΕΣΔΑ που απαγορεύει τις διακρίσεις.

Συγκεκριμένα, οι προσφεύγοντες κατήγγειλαν ότι, με τη ρήτρα συλλογικής δράσης που εισήγαγε ο Ν. 4050/2012, οι κάτοχοι των ομολόγων κλήθηκαν να αποφασίσουν συλλογικά κατά πλειοψηφία την ανταλλαγή των ομολόγων τους με νέα μικρότερης ονομαστικής αξίας, συνδυαστικά με διάφορες πρόσθετες παροχές, όπως την άμεση καταβολή του 15% της ονομαστικής αξίας κάθε παλαιού ομολόγου σε ρευστό.

Το ΕΔΔΑ απέρριψε τις προσφυγές, με το σκεπτικό ότι το PSI δικαιολογούταν από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ήτοι την προστασία της εθνικής οικονομίας, που τότε κινδύνευε με χρεοκοπία. Όταν άλλωστε εφαρμόστηκε το PSI, η αγοραία αξία των ομολόγων των προσφευγόντων ήταν κατά πολύ μικρότερη από την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων που τους προσφέρθηκαν.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.