Οι Συμβολαιογράφοι δεν υποχρεούνται σε έλεγχο καταχρηστικότητας κατά την περιαφή εκτελεστήριου τύπου σε σύμβαση

ΔΕΕ, απόφαση C-32/14 της 01.10.2015: Τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να επιφορτίσουν τους Συμβολαιογράφους με καθήκοντα ελέγχου τυχόν καταχρηστικότητας των καταναλωτικών συμβάσεων που καλούνται να κηρύξουν εκτελεστές.

Το Δικαστήριο έχει επανειλημμένως διακηρύξει ότι ο έλεγχος της καταχρηστικότητας των συμβάσεων σύμφωνα με την Οδηγία 93/13/ΕΟΚ πρέπει να ακολουθεί αυτεπαγγέλτως από τα εθνικά δικαστήρια και μάλιστα σε όλες τις διαδικασίες και διαδικαστικές φάσεις, δηλ. τόσο κατά την έκδοση διαταγής πληρωμής, όσο και κατά την εκτελεστική διαδικασία. Το επιληφθέν κάθε φορά δικαστήριο, οφείλει να κηρύξει αυτεπαγγέλτως και όλες τις έννομες συνέπειες που προβλέπει η Οδηγία επί συνδρομής καταχρηστικότητας. Είδαμε μάλιστα πολύ πρόσφατα, ότι η μη συμμόρφωση ανώτατου δικαστηρίου με τις παραπάνω υποχρεώσεις, στοιχειοθετεί την ευθύνη του οικείου κράτους μέλους για παραβίαση του δικαίου της Ένωσης.

Παρόλα αυτά, με την απόφαση C-32/14 του 2015, το ΔΕΕ έχει γνωματεύσει ότι τέτοιες ελεγκτικές υποχρεώσεις δεν απαιτείται να επιβληθούν σε Συμβολαιογράφους. Ναι μεν, ο Συμβολαιογράφος διαθέτει την εξουσία με την περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου να προσδίδει σε συμβολαιογραφικές πράξεις εκτελεστότητα όμοια με αυτή μιας δικαστικής απόφασης. Πλην όμως, το Δικαστήριο θεωρεί ότι ο καταναλωτής προστατεύεται επαρκώς, εφόσον έχει τη δυνατότητα να προσβάλει τέτοιους εκτελεστούς τίτλους ενώπιον εθνικού δικαστηρίου. Δεν υπάρχει λόγος να επιφορτιστεί ο Συμβολαιογράφος με καθήκοντα ελέγχου ουσίας, προβαίνοντας σε κρίσεις δικαστικές, που δεν του αναλογούν.

Θυμηθείτε την απόφαση C-32/14 του ΔΕΕ, εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.