Τι θέλεις να μάθεις για τον νέο Κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων;

Οι κανόνες της σύννομης συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τέθηκαν με την Οδηγία 95/46/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή καταργείται από τον Κανονισμό 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα) της 27ης Απριλίου 2016, ο οποίος θα την αντικαταστήσει από 25.05.2018. Σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτού, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους προώθησης των πωλήσεων είναι σύννομη μόνον, εάν το υποκείμενο γνωρίζει το σκοπό για τον οποίο διενεργείται και έχει συναινέσει σε αυτή. Στο άρθρο 9 του Κανονισμού ορίζεται περαιτέρω, ότι ειδικά εφόσον πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, η επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς καταρχάς απαγορεύεται, παρεκτός εάν το υποκείμενο έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του ή αν πρόκειται για δεδομένα που έχει προδήλως ήδη δημοσιοποιήσει το ίδιο. Τα κράτη μέλη διατηρούν την εξουσία να θεσπίσουν αυστηρότερες ρυθμίσεις, δηλ. να απαγορέψουν την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ανεξάρτητα από τη βούληση του φορέα τους.

Παρά την έκδοση του παραπάνω Κανονισμού, διατηρείται σε ισχύ η Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής, κατοχυρώνεται η αρχή του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ορίζεται ότι πρέπει να απαγορεύεται η ακρόαση, η υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης από πρόσωπα πλην των χρηστών, χωρίς τη συγκατάθεση των τελευταίων. Σημειώνεται, ότι η τελευταία Οδηγία ορίζει τις προυποθέσεις για τη νόμιμη αποστολή μη ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας (σύστημα opt-in & opt-out), διατάξεις που επίσης παραμένουν σε ισχύ παρά την έκδοση του παραπάνω Κανονισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το τι πρόκειται να αλλάξει στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων από την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού, θα βρείτε εδώ.

Η σελίδα παραθέτει τις βασικότερες επικείμενες μεταρρυθμίσεις, αμφισβητούμενα και προβληματικά ζητήματα, καθώς και πλήρες ιστορικό της έκδοσης του Κανονισμού. Παραπέμπει δε σε περαιτέρω πηγές για μελέτη. Επισκεφτείτε την!

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.