Δημόσια διαβούλευση από την Κομισιόν για ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σε δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέθηκε την 23-3-2016 η απονομή συγγενικού δικαιώματος σε εκδότες εντύπων. Σκοπός είναι να εξεταστεί η επίδραση που αυτή θα έχει στον κλάδο των εκδόσεων, τους φορείς που σχετίζονται μαζί του και τους πολίτες. Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τοποθετηθούν σε σχέση με την εξαίρεση αρχιτεκτονικών έργων, γλυπτών κλπ. από την προστασία του δικαίου πνευματικής […]

Continue reading »