“Young Maritime Prize”- Πειραιάς 2016: Βραβεία πρωτότυπων μελετών ναυτικού δικαίου

9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Young Maritime Prize – Πειραιάς 2016

Βραβεία Πρωτότυπων μελετών ναυτικού δικαίου

1. Πληροφορίες για το διαγωνισμό

Από το 1992 και εφεξής, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς διοργανώνει, κάθε τρία χρόνια, στον Πειραιά, πρώτο εμπορικό λιμένα της Χώρας και από τους σπουδαιότερους της Μεσογείου, Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου και με τον τρόπο αυτόν παρακολουθεί τις διατάξεις της ναυτικής νομοθεσίας και την πρακτική εφαρμογή τους, καταδεικνύει τις τυχόν παρερμηνείες, επισημαίνει τις ατέλειες, υποδεικνύει τις προκριτέες λύσεις και διευκολύνει τη διεθνή ενοποίηση των ουσιαστικών ρυθμίσεων της εμπορικής ναυτιλίας. Ήδη ο θεσμός αυτός απαριθμεί στο ενεργητικό του οχτώ (8) ιδιαιτέρως επιτυχή διεθνή συνέδρια, τα οποία ασχολήθηκαν με τα πλέον επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα ναυτικού δικαίου, όπως ειδικότερα: την προστασία των ναυτικών δανειστών (1° Διεθνές Συνέδριο– 28/30 Μαΐου 1992), την εκμετάλλευση του πλοίου και τη συμβατική ελευθερία (2° Διεθνές Συνέδριο– 25/ 27 Μαΐου 1995), το ναυτικό ατύχημα ως νομικό πρόβλημα (3° Διεθνές Συνέδριο -27/ 30 Μαΐου 1998), την ευθύνη προς αποζημίωση στο ελληνικό και το διεθνές ναυτικό δίκαιο (4° Διεθνές Συνέδριο -6/9 Ιουνίου 2001), τη θαλάσσια ρύπανση (5° Διεθνές Συνέδριο- 29/9 έως 2/10/2004), τη διερεύνηση των σύγχρονων προβλημάτων της θαλάσσιας ασφάλισης (6° Διεθνές Συνέδριο– 4/6 Οκτωβρίου 2007), τη νομική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη (7ο Διεθνές Συνέδριο – 30/9 έως 2/10/2010) και τη λειτουργία των ναυτικών θεσμών σε περιόδους οικονομικής αστάθειας (8ο Διεθνές Συνέδριο -26/9 έως 29/9/2013). Οι εισηγήσεις, οι συζητήσεις και τα πορίσματα των Συνεδρίων περιλήφθηκαν σε ειδικούς τόμους που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Το 9° Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου έχει προγραμματισθεί να γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2016, με θέμα τη «Θαλάσσια ασφάλεια: νομικά ζητήματα σχετικά με το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο παράγοντα».

Το θέμα που επιλέχθηκε είναι κατεξοχήν επίκαιρο και συνθετικό, επιτρέπει δε την επεξεργασία επιμέρους ζητημάτων με ιδιαίτερη θεωρητική και πρακτική σημασία, τα οποία θα δομηθούν σε τρεις επιμέρους ενότητες: Η πρώτη ενότητα θα εστιάσει στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την ναυτική καταλληλότητα και την ασφαλή εκμετάλλευση του πλοίου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Εντάσσονται εν προκειμένω τα ζητήματα ευθύνης των νηογνωμόνων, οι λιμένες καταφυγής, ο ρόλος των λιμενικών υπηρεσιών, η νέα κοινοτική και διεθνής νομοθεσία για την ανακύκλωση, η αποτελεσματικότητα των διεθνών κανόνων ασφάλειας. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στις επιπτώσεις πλημμελειών της ασφάλειας στο φορτίο και τις απαιτήσεις που μπορούν να εγερθούν σχετικά. Οι σχετικές ρήτρες των ναυλοσυμφώνων θα τύχουν εν προκειμένω θεωρητικής και νομολογιακής επεξεργασίας, όπως και οι αξιώσεις τρίτων ζημιωθέντων από την εκτέλεση της θαλάσσιας μεταφοράς. Η τρίτη ενότητα αφιερώνεται στον ανθρώπινο παράγοντα στη θάλασσα και καταλαμβάνει την προστασία των επιβατών, των πληρωμάτων και λοιπών επιβαινόντων. Σύγχρονα ζητήματα όπως η ευθύνη του πλοιοκτήτη από τη δράση ένοπλων φρουρών, το προσφυγικό ρεύμα από τη σκοπιά των κανόνων του ναυτικού δικαίου, η ευθύνη του μεταφορέα επιβατών υπό το φως πρόσφατων πολύνεκρων ατυχημάτων, θα εξετασθούν ενδελεχώς. Τέλος, στο εφετινό πρόγραμμα, θα προστεθεί η καινοτομία μίας στρογγυλής τράπεζας, στο πλαίσιο της οποίας ακαδημαϊκοί, νομικοί και εκπρόσωποι της αγοράς θα αναπτύξουν και θα συζητήσουν με τους συμμετέχοντες πτυχές της θεματικής του Συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την οργάνωση θα είναι διαθέσιμες σύντομα στον ιστότοπο που θα δημιουργηθεί ειδικά για το προσεχές Συνέδριο.

Στο πλαίσιο του προσεχούς Συνεδρίου, για πρώτη φορά από την αρχή του θεσμού, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς και η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισαν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον επιστημονικό διάλογο, νέων επιστημόνων και νομικών, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο πεδίο του Ναυτικού Δικαίου. Θεωρώντας ότι οι αντίξοες οικονομικές συγκυρίες της εποχής πρέπει να αξιοποιηθούν ως πρόκληση και όχι να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην επιστημονική πρόοδο με την ανάδειξη νέων επιστημόνων που επιδεικνύουν ζήλο στη μελέτη του Ναυτικού Δικαίου, προκηρύσσουν διαγωνισμό υπό τον τίτλο “Young Maritime Prize”- Πειραιάς 2016.

2. Βραβεία

Οι τρεις πιο εμπεριστατωμένες μελέτες θα λάβουν από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς βραβείο και θα δημοσιευθούν στον Τόμο Εισηγήσεων του Συνεδρίου, ο οποίος θα περιλάβει τις Εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Ειδικότερα, προκηρύσσονται τρία βραβεία με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ έκαστο, ως ακολούθως:

• Βραβείο “Αντωνίου Αντάπαση”

• Βραβείο “Eastern Mediterranean Maritime Ltd”

• Βραβείο “Sea Link Navigation Limited”

3. Όροι και Προθεσμία Συμμετοχής

• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Νομικής ή Πανεπιστημιακής Σχολής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το ναυτιλιακό κλάδο και να μην έχουν ξεπεράσει το 35ο έτος

• Γλώσσα εργασίας: Ελληνική, Αγγλική της ηλικίας τους.

• Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πρωτότυπη μελέτησε ζήτημα της θεματολογίας του προσεχούς Συνεδρίου, η οποία δεν πρέπει να έχει κατατεθεί ως εργασία ή/και να έχει δημοσιευθεί.

• Η μελέτη θα πρέπει να έχει έκταση έως 25 σελίδες/10.000 λέξεις και να περιλαμβάνει βιβλιογραφική τεκμηρίωση.

• Η μελέτη, εκτυπωμένη εις τριπλούν θα πρέπει να κατατεθεί στη  γραμματεία του Δ.Σ.Π. έως την 20/9/2016.

Οι μελέτες που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον κ. Αθανάσιο Κουτρομάνο (Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ε.τ.), την κα Λία Αθανασίου (Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών) και κ. Γεώργιο Θεοχαρίδη (Αν. Καθηγητή World Maritime University – Malmö, Σουηδία).

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.