Ζητείται Υπεύθυνη/ος Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνη/ος Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Human Rights Education Coordinator) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εφαρμογή σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προγράμματος «Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Η/Ο Υπεύθυνη/-ος αναφέρεται: στον Διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας Συνεργάζεται με τα Τμήματα: Εκστρατειών, Marketing και Επικοινωνίας, Εξεύρεσης Πόρων. ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ : Συνεργάζεται με τον Τομέα Human Rights Education της Διεθνούς Γραμματείας της Διεθνούς Αμνηστίας, το Human Rights Education Institute της Διεθνούς Αμνηστίας, τα εθνικά τμήματα της Διεθνούς Αμνηστίας, το Διεθνές Δίκτυο για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ώστε να επιτυγχάνεται η δυνατότητα επιλογής και ενσωμάτωσης βέλτιστων πρακτικών. Επιπλέον συμμετέχει στην ενίσχυση των εκστρατειών και συνεργάζεται με τα δίκτυα και τις ομάδες του ελληνικού τμήματος. Παράλληλα συνεργάζεται με άλλα μέλη τμημάτων και δομών διεθνώς για την εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συναδέλφισσες/ους από άλλες ΜΚΟ, την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αθήνα (με δυνατότητα μετακινήσεων στην Ελλάδα)

ΩΡΑΡΙΟ
40 ώρες την εβδομάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ετήσια, με δυνατότητα επέκτασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
1 Απριλίου 2019

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ σε παιδαγωγικές/κοινωνικές/πολιτικές/ανθρωπιστικές επιστήμες.
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 2-3 ετών στην εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Άριστη γνώση σύγχρονων και αποτελεσματικών διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
 • Ικανότητα στην καθοδήγηση μιας ομάδας και εργασία σε ομαδικό περιβάλλον, συνεργαζόμενη/ος με όλες τις σχετικές δομές.
 • Ικανότητα διαχείρισης φόρτου εργασίας, εκπλήρωσης της εργασίας εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί και προσαρμόζοντας τις προτεραιότητες όπου ζητείται.
 • Υψηλό επίπεδο γνώσεων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Outlook, Word, Excel και PowerPoint, οικειότητα με σχεδιαστικά προγράμματα και διαχείριση και δημιουργία διαδικτυακού υλικού.
 • Αναζήτηση καινοτόμων και δημιουργικών ιδεών ή φρέσκων προσεγγίσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 • Κατανόηση της ψηφιακής διαδρομής των χρηστών.
 • Δυνατότητα αντίληψης, προσαρμογής και εφαρμογής εκπαιδευτικού υλικού όπως αυτά μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα ψηφιακά μέσα.
 • Ισχυρή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

 Επικοινωνιακές Δεξιότητες

 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για αποτελεσματική έκφραση περίπλοκων πληροφοριών και θεσμικών θέσεων στον προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Ικανότητα κατανόησης και έκφρασης ιδεών και πληροφοριών στα αγγλικά και τα ελληνικά με ευφράδεια, καθαρότητα και συντομία, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Προσήλωση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

 • Ταύτιση με την αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας, το όραμά της και τις βασικές της αρχές.
 • Εκτεταμένη γνώση της κατάστασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στην εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Επιθυμητή γνώση γαλλικών, ισπανικών ή ιταλικών.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση ενός προϋπολογισμού.
 • Εξοικείωση με ψηφιακά μέσα όπως social media, διαχείριση ιστοσελίδων και google analytics.
 • Ακτιβιστική δράση στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Σε συνεργασία με το προσωπικό του ελληνικού τμήματος και το Διεθνές Δίκτυο της Διεθνούς Αμνηστίας για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σχεδιάζει τις δράσεις αναφορικά με την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και δρα σύμφωνα με τον προκαθορισμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα και τον αντίστοιχο προσυμφωνημένο προϋπολογισμό, ώστε να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στους προκαθορισμένους στόχους του.
 • Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της εκτέλεσης του προγράμματος σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπ΄όψιν τους στρατηγικούς στόχους του ελληνικού τμήματος
 • Είναι Υπεύθυνη/ος για τη δημιουργία σχεδίων μαθημάτων και τον σχεδιασμό δημόσιων και εσωτερικών δράσεων και προγραμμάτων για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συνεργασία με το γραφείο του ελληνικού τμήματος.
 • Διεξάγει τα μαθήματα στους χώρους εκπαίδευσης, οργανώνει τις επισκέψεις και τη θεματολογία.
 • Έχει την ευθύνη της ψηφιακής αποτύπωσης των βέλτιστων μεθόδων εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω σχεδιασμού ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας σε συνεργασία με τον αρμόδιο του Τμήματος Επικοινωνίας.
 • Χρησιμοποιεί σύγχρονες και αποτελεσματικές διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του προγράμματος.
 • Αναλαμβάνει επιπλέον την εκπαίδευση: α) των Εκπαιδευτικών και Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, β) των μελών και των ακτιβιστριών/ών ανάλογα με τις ανάγκες και συμβαδίζοντας με τις εκστρατείες που πραγματοποιεί το τμήμα, και γ) των οργανώσεων, συλλόγων, επιχειρήσεων και πάσης φύσεως οργανισμών που εμπίπτουν στα κριτήρια ηθικού ελέγχου της Διεθνούς Αμνηστίας.
 • Συνεργάζεται με τον Διευθυντή και το τμήμα Εξεύρεσης Πόρων για την οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος.
 • Παραδίδει μηνιαίες αναφορές αξιολόγησης του προγράμματος με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.
 • Συμμετέχει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του γραφείου.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Μέσω Emailhr@amnesty.org.gr
Τελική ημερομηνία υποβολής: 19 Μαρτίου 2019

Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή (και τα δύο σε ελληνικά και σε αγγλικά)  που να περιγράφει με ποιο τρόπο ανταποκρίνεστε σε κάθε απαίτηση της ζητούμενης θέσης εργασίας. Οφείλετε επίσης να συμπεριλάβετε δύο ανθρώπους ως συστατικές επαφές. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί τους στην περίπτωση προσφοράς εργασίας, για επιπλέον πληροφορίες.

Ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.