Θέση εργασίας στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Κ.Ε.Θ.Ι. για τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Πρόληψη και καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου”.

Θέση: Υπεύθυνος δικτύωσης και επικοινωνίας

Καθήκοντα: Διοργάνωση και διεκπεραίωση όλων των ενεργειών δικτύωσης, δημοσιότητας, επιμόρφωσης

Τόπος: Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

1) Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή
Οικονομικών Επιστημών ή αντίστοιχος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
2) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)Υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
4) Ένα (1) έτος επαγγελματική εμπειρία στη διοργάνωση και διεκπεραίωση
ενεργειών Δικτύωσης –Δημοσιότητας και Επιμόρφωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10-9-2017

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.