Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στην Ε.Ε. – Quo Vadis?

Την 13-1-2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχτηκε Πρόταση Κανονισμού για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ σε σχέση με την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (Γ.Τ.Ο.) στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα, με 480 ψήφους υπέρ, 159 κατά και 58 αποχές, αποφασίστηκε να δοθεί στα κράτη μέλη η εξουσία να επιβάλλουν μονομερώς περιορισμούς ή και να απαγορεύουν τελείως την καλλιέργεια μεταλλαγμένων οργανισμών στο έδαφός τους.

Μέχρι σήμερα, δυνάμει της υπό τροποποίηση Οδηγίας, ισχύει το εξής καθεστώς σε σχέση με τα μεταλλαγμένα στην Ε.Ε.: οι ενδιαφερόμενοι να αναπτύξουν τέτοιου είδους καλλιέργειες υποβάλλουν σχετικά αιτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τις δέχεται ή τις απορρίπτει μετά από γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων. Παρά τη χορήγηση άδειας, κράτος μέλος μπορεί να μπλοκάρει τη σκοπούμενη καλλιέργεια μεταλλαγμένων στο έδαφός του, εφόσον επικαλεστεί και αποδείξει ότι αυτή θα επέφερε βλαπτικές συνέπειες, ειδικά και  αποκλειστικά, για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Παρατηρείται ότι τα περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων οργανισμών με σκεπτικισμό. Αυτός είναι ο λόγος που μέχρι στιγμής, παρά το παραπάνω, ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις ενδιαφερόμενες εταιρίες νομικό καθεστώς, μόνο ένας τροποποιημένος οργανισμός, το ανθεκτικό στα έντομα αραβόσιτο ΜΟΝ 810 της εταιρίας Μονσάντο, έχει πάρει άδεια και καλλιεργείται εντός Ε.Ε. Εναντίον του εγχειρήματος αυτού προσέφυγε η Γαλλία, χωρίς όμως επιτυχία.

γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί

Με τις νέες τροποποιήσεις, που, μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις, έγιναν δεκτές στο Ευρωκοινοβούλιο στις αρχές του 2015, τα κράτη μέλη αποκτούν τη δυνατότητα να απαγορεύουν μονομερώς την καλλιέργεια Γ.Τ.Ο. στο έδαφός τους, επικαλούμενα λόγους που ξεφεύγουν από τα στενά όρια της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και άπτονται της οικονομικής, αγροτικής και κοινωνικής τους πολιτικής. Οι εξελίξεις αυτές μεταφράζονται πολύ αντιφατικά από τους ενδιαφερόμενους. Από τη μια πλευρά, υποστηρίζεται ότι ο υπό έκδοση Κανονισμός αποτελεί μια ικανοποιητική λύση ενόψει των αντικρουόμενων συμφερόντων, αλλά και των διιστάμενων απόψεων σε σχέση με τις επιπτώσεις των Γ.Τ.Ο. Από την άλλη πλευρά, υπονοείται ότι με τις νέες ρυθμίσεις ανοίγει η «Κερκόπορτα» για την απελευθέρωση της αγοράς μεταλλαγμένων προϊόντων εντός Ε.Ε. Κι αυτό γιατί αναμένεται ότι οικονομικά συμφέροντα θα αναγκάσουν πολλά κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν τις εξουσίες που τους δίνονται και να επιτρέψουν την καλλιέργεια Γ.Τ.Ο. στο έδαφός τους εις βάρος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Εδώ θα βρείτε μια πρώτη τοποθέτηση της γερμανικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του θέματος, μετά από ερώτηση που τέθηκε από το κόμμα “Die Linke”.

Πάντως, η σκοπούμενη μεταρρύθμιση, όπως και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δεν ρυθμίζουν σφαιρικά το ζήτημα της κυκλοφορίας μεταλλαγμένων προϊόντων στην Ε.Ε. Ζητήματα, όπως οι προϋποθέσεις εισαγωγής από τρίτες χώρες και διακομιδής τέτοιων οργανισμών δεν έχουν θιγεί, ενώ ερωτήματα σε σχέση με την έρευνα που διεξάγεται για την παραγωγή τους και τα δικαιώματα σε σχέση με την αναπαραγωγή τους παραμένουν αναπάντητα. Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός θα πρέπει να ψηφιστεί και από το Συμβούλιο πριν αρχίσει η εφαρμογή του, η οποία τοποθετείται περί το Μάρτιο του 2015. 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.