Κώδικας Δικηγόρων – ΙΑ έκδοση (2022)

Οι συνάδελφοι Δικηγόροι κκ. Γιώργος Δήμαρχος, Αντώνης Μαγκίνας και Παντελής Στεργιάννης επιμελούνται την επισυναπτόμενη ΙΑ Έκδοση (2022) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος. 

Με το Ν. 4194/2013 (Α’ 208) τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, ο οποίος αντικατέστησε στο σύνολό του το Ν.Δ. 3026/1954 – Περί του Κώδικος των Δικηγόρων (Α’ 235).

Με το νέο αυτό νομοθέτημα προβλέφθηκε και ήδη εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου, με διεξαγωγή πανελλήνιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το μάθημα «Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας».

Οι πολλαπλές τροποποιήσεις τις οποίες έχει ήδη υποστεί ο νέος Κώδικας Δικηγόρων με τους Ν. 4205/2013 (Α’ 242), 4236/2014 (Α’ 33), 4254/2014 (Α’ 85), 4267/2014 (Α’ 137), 4285/2014 (Α’ 191), 4356/2015 (Α’ 181), 4370/2016 (Α’ 37), 4411/2016 (Α’ 142), 4446/2016 (Α’ 240), 4509/2017 (Α’ 201), 4531/2018 (A’ 62), 4596/2019 (Α’ 32), 4700/2020 (Α’ 127), 4745/2020 (Α’ 214), 4795/2021 (Α’ 62), 4816/2021 (Α’ 118), 4820/2021 (Α’ 130) και 4842/2021 (Α’ 190) καθιστούν επιτακτική την παρούσα, ια’ έκδοση, συνοδευόμενη από τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος· ώστε, όπως και όλες οι προηγούμενες εκδόσεις, να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τον ασκούμενο δικηγόρο, προκειμένου να μην αναγκαστεί να δαπανήσει χρήματα για την απόκτηση των εν λόγω νομοθετημάτων, ενόψει της συμμετοχής του στον πανελλήνιο διαγωνισμό.

Συγχρόνως, η παρούσα έκδοση απευθύνεται στο νέο και μαχόμενο δικηγόρο, προκειμένου να μπορεί να έχει ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν τη νομική του θέση ως δημοσίου λειτουργού – συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης, την άσκηση της δικηγορίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Στο ανά χείρας έργο παρατίθενται και τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύουν, προς διευκόλυνση όλων των συναδέλφων για τον υπολογισμό της αμοιβής τους, κάθε φορά που αναλαμβάνουν μια νέα υπόθεση.

Διατίθεται δωρεάν προς κάθε ενδιαφερόμενο, με την ευχή να φανεί χρήσιμο. Κατεβάστε το από εδώ

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.