Ο Κ.Ο.Κ. για τις αυτοσχέδιες θέσεις πάρκινγκ στο οδόστρωμα

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για όσους καταλαμβάνουν χώρο στο οδόστρωμα, με καφάσια, καρέκλες, τελάρα κλπ., για να τον χρησιμοποιούν ως θέση πάρκινγκ; Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει τέτοιες πρακτικές και απειλεί με πρόστιμο 400 ευρώ όποιον τις διενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 48 αυτού. Διαβάστε τη διάταξη:

Ν. 2696/1999 [Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)] ως ισχύει:

Άρθρο 48: Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου

  1. Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.
  2. Κατ` εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι` αυτά, η κατάληψή τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών.
  3. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
  4. Οταν επιτρέπεται, όπως πιο πάνω, η κατάληψή τμήματος οδού πρέπει αυτά να επισημαίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που το κατέλαβε κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα.
  5. Η κατάληψη επιφάνειας πεζόδρομου για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός γι` αυτήν που έχει κατασκευαστεί, απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ως και η είσοδος – έξοδος οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παροδίων.

“6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.”

*** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 44 Ν.3542/2007, ΦΕΚ Α 50/2.3.2007.ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 3.6.2007

 

Πριν φύγετε

Ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.