ΔΕΕ: Προειδοποιήσεις υγείας & στους αυτόματους πωλητές προιόντων καπνού

 C‑370/20 της 09.12.2021 (ECLI:EU:C:2021:988):  Κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού – Οδηγία 2014/40/ΕΕ – Επισήμανση και συσκευασία – Προειδοποιήσεις για την υγεία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο JS, ο οποίος είναι διαχειριστής δύο καταστημάτων σούπερ μάρκετ στο Μόναχο (Γερμανία), έχει εγκατεστημένους στα ταμεία των εν λόγω καταστημάτων, από τις 20 Μαΐου 2017, αυτόματους πωλητές πακέτων τσιγάρων. Τα πακέτα των τσιγάρων τοποθετούνταν στο εσωτερικό των αυτόματων πωλητών και, ως εκ τούτου, δεν ήταν ορατά στους πελάτες. Στα κουμπιά επιλογής των αυτόματων πωλητών υπήρχαν βεβαίως γραφικές απεικονίσεις οι οποίες αντιστοιχούσαν σε διάφορες μάρκες τσιγάρων, χωρίς, όμως, να εμφαίνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προειδοποιήσεις για την υγεία.

Ο πελάτης, προκειμένου να αγοράσει ένα πακέτο τσιγάρων, ζητούσε από τον υπάλληλο του ταμείου να θέσει σε λειτουργία τον αυτόματο πωλητή. Στη συνέχεια, έπρεπε ο ίδιος ο πελάτης να πιέσει το κουμπί που αντιστοιχούσε στη μάρκα των τσιγάρων της επιλογής του, προκειμένου το πακέτο να προωθηθεί απευθείας στον κυλιόμενο ιμάντα του ταμείου, για να μπορέσει να το πληρώσει.

Η Pro Rauchfrei είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία υπερασπίζεται τα δικαιώματα των παθητικών καπνιστών. Η εν λόγω οργάνωση άσκησε αγωγή ενώπιον του Πρωτοδικείου Μονάχου, με την οποία ζητούσε να απαγορευτεί στον JS να προσφέρει προς πώληση προϊόντα καπνού, και ιδίως τσιγάρα, μέσω μηχανήματος το οποίο κατά την προσφορά του προϊόντος προς πώληση αποκρύπτει από τον καταναλωτή τις προειδοποιήσεις για την υγεία που φέρουν οι μονάδες συσκευασίας και κάθε εξωτερική συσκευασία προϊόντων καπνού. Επικουρικώς, ζητούσε να απαγορευτεί στον JS να προσφέρει προς πώληση τέτοια προϊόντα μέσω μηχανήματος επί του οποίου είναι τοποθετημένες μόνον οι εικόνες των μονάδων συσκευασίας των τσιγάρων, χωρίς τις προβλεπόμενες προειδοποιήσεις για την υγεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΕ 

Η Οδηγία 2014/40/ΕΕ έχει θέσει συγκεκριμένες προδιαγραφές για την επισήμανση και τη συσκευασία προιόντων καπνού. Σύμφωνα με τους οικείους κανόνες (άρθρο 8), κάθε μονάδα συσκευασίας και εξωτερική συσκευασία καπνικού προιόντος, αλλά και οι εικόνες τέτοιων μονάδων και συσκευασιών, που απευθύνονται σε καταναλωτές, φέρουν κατά τη διάθεση των προιόντων στην αγορά ευδιάκριτες και ευανάγνωστες προειδοποιήσεις υγείας.  

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, οι εν λόγω κανόνες τις Οδηγίας 2014/40/ΕΕ εφαρμόζονται και κατά την πώληση καπνικών προιόντων μέσω αυτόματου πωλητή και μπορεί να καλύπτουν τις γραφικές απεικονίσεις που έχουν τοποθετηθεί στα κουμπιά του μηχανήματος. Ακόμα κι όταν οι εικόνες αυτές δεν αποτελούν πιστή απεικόνιση της μονάδας συσκευασίας τσιγάρων (του πακέτου δηλ.), εφόσον ο καταναλωτής μπορεί να τις συνδέσει με τέτοια συσκευασία λόγω του σχεδιασμού τους από απόψεως περιγράμματος, αναλογιών, χρωμάτων και λογοτύπου, οφείλουν να φέρουν τις προβλεπόμενες στον τίτλο II, κεφάλαιο II, της Οδηγίας προειδοποιήσεις για την υγεία. Τούτο δεν επηρεάζεται από το γεγονός, ότι οι προειδοποιήσεις είναι νομότυπα τοποθετημένες στις συσκευασίες των τσιγάρων (πακέτα) αυτές καθαυτές. 

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.