Στις 23/3 τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός της ΕΕ περί Κοινοτικών σημάτων

Στις 23 Μαρτίου 2016 θα αρχίσει να εφαρμόζεται στην ΕΕ ο νέος Κανονισμός υπ’ αριθμ. 2015/2424, ο οποίος πρόκειται να επιφέρει μεταρρυθμίσεις κυρίως αναφορικά με τη χρησιμοποιούμενη ορολογία στο δίκαιο των Κοινοτικών σημάτων, αλλά όχι μόνο.  Έτσι πλέον τα εν λόγω σήματα θα καταχωρίζονται ως “σήματα της ΕΕ”, ενώ το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς θα μετονομασθεί σε «Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ταυτόχρονα, ο Κανονισμός μεταβάλλει τις τιμές για την κατοχύρωση σημάτων με πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Συγκεκριμένα, καταργείται η δυνατότητα για επιλογή τριών κλάσεων στην τιμή μίας, καθότι οι αιτούντες προέβαιναν σε άσκοπη δέσμευση κλάσεων για να επωφεληθούν από την προσφορά. Ταυτόχρονα, μειώνεται το κόστος για κάθε μεμονωμένη κλάση.

Τέλος, δικαιούχοι σημάτων της ΕΕ για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση πριν από τις 22 Ιουνίου 2012, μπορούν μέχρι την 24/9/2016, δηλ. εντός 6μήνου από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, να τροποποιήσουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τον κατάλογο των προϊόντων για τα οποία ισχύει το δηλωθέν σήμα. Διαβάστε εδώ διευκρινίσεις σε σχέση με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού, όπως δημοσιεύτηκαν από τον Πρόεδρο του OHIM.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.