Ευρωπαϊκός ηθικός χάρτης για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο δικαιοδοτικό σύστημα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης (CEPEJ) του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε το πρώτο ευρωπαϊκό κείμενο που καθορίζει ηθικές αρχές σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στα δικαστικά συστήματα. Ο Χάρτης παρέχει ένα πλαίσιο αρχών που μπορούν να καθοδηγήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους νομοθέτες και τους επαγγελματίες της δικαιοσύνης όταν αντιμετωπίζουν την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στις εθνικές δικαστικές διαδικασίες.

Η άποψη της CEPEJ, όπως διατυπώνεται στον Χάρτη, είναι ότι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της δικαιοσύνης μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας και πρέπει να εφαρμοστεί με υπεύθυνο τρόπο που να συμμορφώνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται ιδίως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΣΔΑ) και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τη CEPEJ, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η AI παραμένει εργαλείο στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος και ότι η χρήση του σέβεται τα ατομικά δικαιώματα.

Η CEPEJ προσδιόρισε τις ακόλουθες βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της δικαιοσύνης:

Αρχή του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων: εξασφάλιση ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εργαλείων και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης είναι συμβατά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ·

Αρχή της μη διάκρισης: ειδικά αποτρέποντας την ανάπτυξη ή την εντατικοποίηση κάθε διάκρισης μεταξύ ατόμων ή ομάδων ατόμων ·

Αρχή ποιότητας και ασφάλειας: σε ό, τι αφορά την επεξεργασία δικαστικών αποφάσεων και δεδομένων, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένες πηγές και άυλα δεδομένα με μοντέλα σχεδιασμένα με πολυεπιστημονικό τρόπο, σε ασφαλές τεχνολογικό περιβάλλον ·

Αρχή της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας: καθιστώντας τις μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων προσιτές και κατανοητές, επιτρέποντας εξωτερικούς ελέγχους ·

Αρχή «υπό τον έλεγχο του χρήστη»: εξασφάλιση ότι οι χρήστες είναι ενημερωμένοι παράγοντες και έχουν τον έλεγχο των επιλογών τους.

Για τη CEPEJ, η συμμόρφωση με αυτές τις αρχές πρέπει να διασφαλίζεται κατά την επεξεργασία δικαστικών αποφάσεων και δεδομένων με αλγόριθμους και κατά τη χρήση αυτών. Ο Χάρτης της CEPEJ συνοδεύεται από μια εμπεριστατωμένη μελέτη σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα, ιδίως τις εφαρμογές AI που επεξεργάζονται δικαστικές αποφάσεις και δεδομένα.

Διαβάστε το κείμενο του Χάρτη, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *