Πρώτες αντιδράσεις στο τροποποιημένο νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. περί μεταλλαγμένων

Όπως έχουμε εκτενώς αναπτύξει σε προηγούμενο άρθρο μας, στις αρχές του 2015 υπερψηφίστηκε πρόταση Κανονισμού, που τροποποιεί το νομοθετικό καθεστώς σε σχέση με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στην Ε.Ε. Συνοπτικά, στα κράτη μέλη δίνεται ένα δικαίωμα opt-out ως προς επιτρεπτό της καλλιέργειας μεταλλαγμένων οργανισμών στο έδαφός τους. Οι λόγοι δε, που αυτά μπορούν να επικαλεστούν για να δικαιολογήσουν την απαγόρευση, […]

Continue reading »

Επισήμανση και συσκευασία τροφίμων σε Η.Π.Α. και Ε.Ε. Αποτέλεσμα: 0 – 1

Αναδημοσιεύουμε άρθρο του αμερικανικού Huffington Post, το οποίο κατακρίνει τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με τις προϋποθέσεις επισήμανσης και συσκευασίας των τροφίμων. Ως αποτέλεσμα, οι καταναλωτές δεν ενημερώνονται επαρκώς για περιεχόμενες στις τροφές ουσίες, οι οποίες όμως είναι ικανές να προκαλέσουν σοβαρές αντιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό (π.χ. αλλεργιογόνα συστατικά), με συχνά μοιραία αποτελέσματα. Το άρθρο […]

Continue reading »

Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στην Ε.Ε. – Quo Vadis?

Την 13-1-2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχτηκε Πρόταση Κανονισμού για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ σε σχέση με την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (Γ.Τ.Ο.) στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα, με 480 ψήφους υπέρ, 159 κατά και 58 αποχές, αποφασίστηκε να δοθεί στα κράτη μέλη η εξουσία να επιβάλλουν μονομερώς περιορισμούς ή και να απαγορεύουν τελείως την καλλιέργεια μεταλλαγμένων οργανισμών στο έδαφός τους. Μέχρι σήμερα, δυνάμει […]

Continue reading »