Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Ζ’ Έκδοση)

Με το Ν. 4194/2013 (Α’ 208) τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, ο οποίος αντικατέστησε στο σύνολό του το Ν.Δ. 3026/1954 – Περί του Κώδικος των Δικηγόρων (Α’ 235).

Με το νέο αυτό νομοθέτημα προβλέφθηκε και ήδη εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου, με διεξαγωγή πανελλήνιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το μάθημα «Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας».

Οι συνάδελφοι της ΕΑΝΔΑ φροντίζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα να κωδικοποιούν τις τροποποιήσεις που υφίσταται το παραπάνω νομοθέτημα, διαθέτοντας αυτό ενημερωμένο και επικαιροποιημένο δωρεάν σε όλους μας.

Οι πολλαπλές τροποποιήσεις τις οποίες έχει ήδη υποστεί ο νέος Κώδικας Δικηγόρων με τους Ν. 4205/2013 (Α’ 242), 4236/2014 (Α’ 33), 4254/2014 (Α’ 85), 4267/2014 (Α’ 137), 4285/2014 (Α’ 191), 4356/2015 (Α’ 181), 4370/2016 (Α’ 37), 4411/2016 (Α’ 142), 4446/2016 (Α’ 240), 4509/2017 (Α’ 201) και 4531/2018 (A’ 62) κατέστησαν επιτακτική μια νέα, ζ’ έκδοση, συνοδευόμενη από τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος· ώστε, όπως και όλες οι προηγούμενες εκδόσεις, να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τον ασκούμενο δικηγόρο, προκειμένου να μην αναγκαστεί να δαπανήσει επιπλέον χρήματα για την απόκτηση των εν λόγω νομοθετημάτων, ενόψει της συμμετοχής του στον πανελλήνιο διαγωνισμό.

Συγχρόνως, απευθύνεται στο νέο και μαχόμενο δικηγόρο, προκειμένου να μπορεί να έχει ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν τη νομική του θέση ως δημοσίου λειτουργού – συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης, την άσκηση της δικηγορίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Στην πιο πρόσφατη αυτή έκδοση προστίθενται -για πρώτη φορά- και τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων, προς διευκόλυνση όλων των συναδέλφων για τον υπολογισμό της αμοιβής τους, κάθε φορά που αναλαμβάνουν μια νέα υπόθεση.

Η πρωτοβουλία είναι των Σωτήρη Διαμαντόπουλου, Αλέξανδρου Μαντζούτσου και Βενιαμίν Μπατή. Επιμέλεια: Γιώργος Αργυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας ΕΑΝΔΑ, Μαρία Αγγελή, Σύμβουλος, τ. Γενική Γραμματέας ΕΑΝΔΑ, Μαρίνος Καταγάς, Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΕΑΝΔΑ, Νίκος Μάλαμας, Αρχισυντάκτης Νομικού Παλμού. Πρόλογος: Νίκος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΝΔΑ

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.