Οδηγίες ΥΠΕΣ για συμμετοχή Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού στις Ευρωεκλογές 2019

Με τη συμμετοχή τους στις Ευρωεκλογές, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επιλέξουν τα 705 μέλη που θα αντιπροσωπεύουν τα κράτη μέλη στην ΕΕ μέχρι το 2024. Η συμμετοχή στις Ευρωεκλογές μας δίνει ουσιαστικό δικαίωμα λόγου στην κατεύθυνση που θα πάρει η ΕΕ κατά τα επόμενα πέντε έτη σε τομείς όπως το διεθνές εμπόριο, η ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η οικονομική ανάπτυξη. Οι ευρωβουλευτές δεν διαμορφώνουν και αποφασίζουν απλά σχετικά με νέα νομοθεσία, ελέγχουν επίσης τα άλλα όργανα της ΕΕ. 

Πολλές πτυχές των εκλογών αυτών, όπως η ηλικία ψήφου και το δικαίωμα ψήφου από το εξωτερικό, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ρίξτε μια ματιά εδώ. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών να διαθέσει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με πρακτικά ζητήματα (π.χ. εκλογικά κέντρα) και εθνικούς κανόνες ψηφοφορίες.

Πράγματι, το ΥΠΕΣ δημοσίευσε οδηγίες για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Ευρωεκλογές για Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την φόρμα αυτή, βάσει των οδηγιών που επισυνάπτονται εδώ.  

Σημειώνεται, ότι Έλληνες πολίτες που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ δικαιούνται να ψηφίσουν είτε για τους υποψήφιους στην χώρα διαμονής τους είτε για υποψήφιους του κράτους μέλους καταγωγής τους στο τοπικό τους προξενείο, κατόπιν προηγούμενης καταχώρησης της αίτησής τους.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.