Δεν επιτρέπονται περικοπές μισθών σε εκπαιδευτικούς ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό

Σύμφωνα με απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Εργατικών υποθέσεων (Bundesarbeitsgericht, BAG) δεν είναι επιτρεπτή η περικοπή μισθών Ελλήνων εκπαιδευτικών που απασχολούνται σε ελληνικά σχολεία στη Γερμανία, σύμφωνα με την ελληνική δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα μας βάσει των Ν. 3833/2010 και 3845/2010.

Στο δικαστήριο προσέφυγε Ελληνίδα εκπαιδευτικός, στρεφόμενη κατά του ελληνικού κράτους και αναζητώντας την επιστροφή 20.000 ευρώ, κατά τα οποία μειώθηκε ο μισθός της τα τελευταία χρόνια βάσει των παραπάνω Νόμων. Το BAG έκρινε την αγωγή παραδεκτή, καθότι επί της ένδικης διαφοράς το ελληνικό δημόσιο δεν απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας, αλλά και βάσιμη. Επί της ένδικης εργατικής σύμβασης εφαρμόζεται γερμανικό δίκαιο. Οι κρίσιμοι ελληνικοί Νόμοι δεν βρίσκουν άμεση εφαρμογή στη Γερμανία, παρά μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνον συμπληρωματικά, στο βαθμό που υφίσταται κενό δικαίου.

Τέτοιο κενό εν προκειμένω δεν υφίσταται. Το γερμανικό δίκαιο δεν επιτρέπει να επιβάλλονται μονομερώς διαρκείς περικοπές μισθών λόγω της οικονομικής κατάστασης του εργοδότη, χωρίς αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης που συνδέει τα μέρη, ήτοι χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου. Το δικαστήριο στηρίζει το σκεπτικό του στην απόφαση C‑135/15 του ΔΕΕ.

Τα στοιχεία της παραπάνω απόφασης είναι: Urteil vom 26.04.2017 – 5 AZR 962/13

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.