ΕιρΡεθ: ο δικηγόρος που καταθέτει δικόγραφο κόβει γραμμάτιο στο όνομά του

Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου, απόφαση 70/2017 της 6-6-2017

Μια ενδιαφέρουσα απόφαση, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπογράφεται από τον εντολέα του αιτούντος, πλην όμως κατατέθηκε από άλλον δικηγόρο, στα πλαίσια “εντολής χειρισμού υπόθεσης” με την έννοια του άρθρου 48 Κώδικα περί Δικηγόρων. Η διαδικαστική πράξη της κατάθεσης του δικογράφου κρίθηκε απαράδεκτη, κατά το ότι ο καταθέσας δικηγόρος δεν είχε κόψει γραμμάτιο στο δικό του όνομα, αλλά συνόδευε το δικόγραφο με γραμμάτιο του εντολέα του αιτούντος δικηγόρου (και δικού του εντολέα).

“Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Δικηγόρων ή μεταξύ Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις που με τη χρήση του όρου «χειρισμός της υπόθεσης» παρά το νόμο επιχειρείται α) η έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών επ’ ονόματι του μη παριστάμενου κατά τη διαδικαστική πράξη εντολέα δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας, β) η μη έκδοση γραμματίου από τον υπόχρεο κατά νόμο παριστάμενο δικηγόρο, γ) το γραμμάτιο να εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο του εντολέα και μη παριστάμενου δικηγόρου και όχι από το σύλλογο του διενεργούντα τη διαδικαστική πράξη δικηγόρου και δ) η έκδοση γραμματίου κατάθεσης από το μη καταθέτοντα δικηγόρο, αλλά από τον εντολέα δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία.

Σύμφωνα, όμως, με την παρ. 4 του άρθρου 48 ΚωδΔικ η φράση «εντολή χειρισμού της υπόθεσης» αφορά προφανώς τον εντολέα (πελάτη) και τον αρχικά εντολοδόχο δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία που στη συνέχεια καθίστανται εντολείς του συνεργαζόμενου δικηγόρου. Η παρ. 4 του άρθρου 48 ΚωδΔικ δεν μπορεί να παρερμηνευτεί και δεν επηρεάζει τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων όσον αφορά τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δικηγόρου. Συνεπώς, και σε σχέση με τη διαδικαστική πράξη της κατάθεσης, θεωρείται μη αναγκαία η έκδοση γραμματίου κατάθεσης από το δικηγόρο που δεν καταθέτει το δικόγραφο, ενώ είναι αναγκαία η έκδοση γραμματίου από τον καταθέτοντα, αφού πρόκειται για γραμμάτιο κατάθεσης δικογράφου, διαφορετικό η διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη κατ` άρθρο 61 παρ. 4 ν. 4194/2013.”

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.