Απόφαση ΔΕΕ για την έκδοση πολιτών της Ένωσης σε τρίτες χώρες

Με την απόφασή του στην υπόθεση C‑182/15, της 6.9.2016, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι:

  • οι περί εκδόσεως κανόνες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών ελλείψει διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και της τρίτης χώρας
  • εφόσον οι εθνικοί περί εκδόσεως κανόνες εισάγουν διαφορά ως προς τη μεταχείριση αναλόγως αν ο ενδιαφερόμενος είναι ημεδαπός ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους και έχουν ως αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους υπηκόους άλλων κρατών μελών η προστασία έναντι της εκδόσεως της οποίας τυγχάνουν οι ημεδαποί, οι κανόνες αυτοί ενδέχεται να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ένωσης κατά το άρθρο 21 ΣΛΕΕ
  • ένας τέτοιος περιορισμός μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον εφόσον στηρίζεται σε αντικειμενικούς λόγους και τελεί σε σχέση αναλογικότητας προς τον θεμιτώς επιδιωκόμενο από το εθνικό δίκαιο σκοπό
  • ο σκοπός της αποτροπής του κινδύνου της ατιμωρησίας προσώπων που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα μπορεί να δικαιολογήσει τον περιορισμό
  • εφόσον τεθούν σε εφαρμογή όλοι οι υφιστάμενοι επί ποινικών υποθέσεων, βάσει του δικαίου της Ένωσης, μηχανισμοί συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής
  • επομένως το κράτος μέλος υποδοχής οφείλει καταρχήν, αντί της αίτησης έκδοσης, να δώσει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος του οποίου την ιθαγένεια έχει ο φερόμενος ως αυτουργός της αξιόποινης πράξεως να εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως με σκοπό την παράδοση του προσώπου αυτού στο πλαίσιο διώξεως εις βάρος του
  • οι διατάξεις του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ, ιδίως δε το άρθρο 19, είναι εφαρμοστέες στην περίπτωση τέτοιας αποφάσεως και, σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος επιλαμβάνεται αιτήσεως τρίτου κράτους για την έκδοση υπηκόου άλλου κράτους μέλους, το πρώτο κράτος μέλος οφείλει να διακριβώσει ότι η έκδοση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα προσβολή των διαλαμβανομένων στο άρθρο 19 του Χάρτη δικαιωμάτων.

Διαβάστε την απόφαση εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.