Καμπάνα στην Κύπρο από το ΔΕΕ για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα διακινούμενων εργαζομένων

Kατ’ εφαρμογήν του άρθρου 27 παρ. 1 του κυπριακού νόμου 97 (Ι)/1997 περί συντάξεων, υπάλληλος ηλικίας τουλάχιστον 45 ετών, ο οποίος παραιτείται από τη θέση του στην κυπριακή δημόσια διοίκηση για να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να αναλάβει καθήκοντα σε θεσμικό όργανο της Ένωσης ή σε άλλον διεθνή οργανισμό λαμβάνει μόνον εφάπαξ ποσό και χάνει τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά του δικαιώματα. Αντίθετα, υπάλληλος ο οποίος εξακολουθεί να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στην Κύπρο ή αποχωρεί από τη θέση του στη δημόσια διοίκηση του εν λόγω κράτους μέλους για να ασκήσει δημόσια καθήκοντα στο ίδιο αυτό κράτος μέλος ή προσλαμβάνεται από κυπριακό οργανισμό δημοσίου δικαίου, διατηρεί τα εν λόγω δικαιώματα.

Η διάταξη αυτή θέτει σε δυσμενή θέση τους διακινούμενους εργαζομένους σε σχέση με αυτούς, οι οποίοι ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μόνο στην Κύπρο, και γι’ αυτό προσκρούει στα άρθρα 45 και 48 ΣΛΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων στην εσωτερική αγορά. Αυτό αποφάσισε το ΔΕΕ την 21-1-2016 επί της υποθέσεως C-515/14. Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.