Μεταφορά Οδηγίας για οπτικοακουστικά μέσα: κάλλιο αργά παρά ποτέ

Η οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων  διέπει τον πανευρωπαϊκό συντονισμό της εθνικής νομοθεσίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, τόσο τις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές και τις υπηρεσίες κατά παραγγελία, όσο και τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο. Ωστόσο, το τοπίο των μέσων έχει μεταβληθεί ριζικά σε λιγότερο από μία δεκαετία. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι, ιδίως νέοι, παρακολουθούν περιεχόμενο στο διαδίκτυο, κατά παραγγελία και σε διάφορες κινητές συσκευές. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις νέες εξελίξεις, η Επιτροπή πρότεινε μια αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων τον Μάιο του 2016, η οποία περιλάμβανε μια νέα προσέγγιση για τις διαδικτυακές πλατφόρμες διάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία τον Ιούνιο του 2018 σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Νοέμβριο του 2018.

Κύριος στόχος της οδηγίας είναι η δημιουργία και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, με παράλληλη συμβολή στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.

Τα κράτη μέλη είχαν περιθώριο 21 μήνες για να τη μεταφέρουν στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία τους. Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρμογή των νέων κανόνων, κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή παρείχε στήριξη στις αρχές των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της επιτροπής επαφών και της ομάδας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας ΥΟΑΜ. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρωπαϊκά έργα και τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο.

Την 23 Νοεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 23 κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω παράλειψης μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο των νέων κανόνων που διέπουν τον συντονισμό, σε επίπεδο ΕΕ, όλων των οπτικοακουστικών μέσων, ήτοι, τόσο των παραδοσιακών τηλεοπτικών εκπομπών και των υπηρεσιών κατά παραγγελία, όσο και των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο. 

Η προθεσμία για τη μεταφορά της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στην εθνική νομοθεσία ήταν η 19η Σεπτεμβρίου 2020 και μόνο η Δανία, η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία κοινοποίησαν μέτρα μεταφοράς και δήλωσαν ότι η μεταφορά τους ήταν πλήρης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καλώντας τους να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν.

Η χώρα μας αντέδρασε άμεσα στην παραπάνω όχληση, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση σχετικό σχέδιο νόμου την 3.12.2020. Η διαβούλευση του νομοσχεδίου έληξε την 10-12-2020 και αναμένεται η ψήφιση του νόμου που θα μεταφέρει στην ελληνική έννομη τάξη τις οικείες Ενωσιακές διατάξεις. 

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.