Μελέτη για τη μεταφορά της Οδηγίας 2012/29 στα κράτη μέλη

Η οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων αποτελεί ένα μέσο εναρμόνισης που θέτει βασικά πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Διατυπώνει σημαντικές διαδικαστικές διατάξεις όσον αφορά, για παράδειγμα, το δικαίωμα ακρόασης των θυμάτων, το δικαίωμα να κατανοούν την ποινική διαδικασία και να γίνονται κατανοητοί, το δικαίωμα λήψης πληροφοριών, υποβολής καταγγελίας και πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης.

Σας προωθούμε μελέτη, που αξιολογεί τη μεταφορά της οδηγίας στα κράτη μέλη και διάφορες πτυχές της πρακτικής εφαρμογής της, τα οφέλη που αποδεικνύεται ότι προσφέρει στα θύματα εγκληματικότητας, καθώς και τις προκλήσεις που προέκυψαν κατά την ενσωμάτωσή της στις εθνικές έννομες τάξεις. Τη μελέτη αυτή θα βρείτε εδώ.

Όπως το site μας είχε σχολιάσει ήδη από το 2015, η χώρα μας δεν κατόρθωσε να μεταφέρει την Οδηγία στο ελληνικό δίκαιο εμπρόθεσμα και ούτε μέχρι τις αρχές του 2017. Από την παραπάνω μελέτη μαθαίνουμε, ότι χρειάστηκε παραίνεση της Ευρωπαικής Επιτροπής για τη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο πράγματι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μεταξύ 9 και 16 Φεβρουαρίου 2017 και τελικά ψηφίστηκε τον Ιούνιο 2017. Οι διατάξεις που μετέφεραν την Οδηγία στην ελληνική έννομη τάξη περιλήφθησαν στο Ν. 4478/2017 (μέρος τέταρτο).

Από τη μελέτη πάντως προκύπτει, ότι δεν ήμασταν το μόνο κράτος μέλος που καθυστέρησε να ενσωματώσει την Οδηγία αυτή. Μάλιστα δύο κράτη μέλη της ΕΕ δεν ολοκλήρωσαν τη μεταφορά του νομοθετήματος ακόμα. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η χώρα μας δεν έχει ακόμα μέχρι σήμερα ποινικοποιήσει το λεγόμενο stalking, δηλ. την παρενόχληση μέσω συνεχούς, στενής παρακολούθησης, συνεισφέροντας έτσι σε μια ανομοιογένεια ως προς την ερμηνεία της έννοιας του θύματος μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.