Εγκύκλιος εφαρμογής Κανονισμού 2016/1191 (apostille/επικυρώσεις)

Όπως είναι γνωστό, ο Κανονισμός ΕΕ 2016/1191 κατήργησε την υποχρέωση επικύρωσης με επισημείωση της Χαγης (apostille) για μια σειρά δημοσίων εγγράφων/πιστοποιητικών μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κανονισμός περιέχει επίσης διατάξεις για την επικύρωση αντιγράφων και μεταφράσεων τέτοιων εγγράφων. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ.

Επειδη συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την κατάσταση, φορείς του ελληνικού δημοσίου να μην είναι ενήμεροι για το περιεχόμενο του Κανονισμού και να ζητάνε “ΦΕΚ” για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του, σας προωθούμε την εγκύκλιο αρ. πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1138311 ΕΞ 2019/2019 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας, κ.α., προς επεξήγηση των βασικών διατάξεων του Κανονισμού και των υποχρεώσεων που υπέχουν οι παραλήπτες κατ’ εφαρμογή του. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούνται, από την 16.2.2019 να κάνουν αποδεκτά έγγραφαόπως ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, θανάτου, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, άνευ επικύρωσης (Σφραγίδα της Χάγης), εφόσον έχουν εκδοθεί από αρχή κράτους μέλους. 

Εννοείται ότι δεν απαιτείται νομοθετική πράξη κύρωσης των Ενωσιακών διατάξεων στη χώρα μας (“ΦΕΚ”) εφόσον οι Κανονισμοί έχουν άμεση εφαρμογή στα κράτη μέλη. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.