Σε δημόσια διαβούλευση το νέο θεματολόγιο της ΕΕ για τους καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις του κοινού σχετικά με τέσσερις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τους καταναλωτές, τις οποίες η Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει το 2020 και το 2021. Η διαβούλευση διοργανώνεται σε τέσσερα τμήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μία πρωτοβουλία. Περιλαμβάνει οριζόντιες ερωτήσεις που αφορούν το θεματολόγιο και τομεακές ερωτήσεις. Επιπλέον, θα διοργανωθούν περαιτέρω δράσεις διαβούλευσης, στις οποίες οι οικείοι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους τόσο σχετικά με την άμεση αντίδραση των κρατών μελών και της Επιτροπής στον αντίκτυπο της COVID-19 στα δικαιώματα των καταναλωτών όσο και σχετικά με τις μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες για την ανάκαμψη μετά την κρίση.

Οι θεματολογικές ενότητες είναι οι εξής:

— Ένα νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12464-Consumer-policy-the-EU-s-new-consumer-agenda-) θα παράσχει ένα νέο ενωσιακό στρατηγικό πλαίσιο για την πολιτική για τους καταναλωτές σε πέντε βασικούς τομείς προτεραιότητας: ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών στο πλαίσιο αφενός της πράσινης και αφετέρου της ψηφιακής μετάβασης, προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών και διεθνής συνεργασία. Το νέο θεματολόγιο θα λαμβάνει επίσης υπόψη τον αντίκτυπο στους καταναλωτές της πανδημίας της COVID-19.

— Η ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12467-Empowering-the-consumer-for-the-green-transition) θα έχει ως στόχους την αναβάθμιση της συμμετοχής των καταναλωτών στην πράσινη μετάβαση μέσω της εξασφάλισης αξιόπιστων πληροφοριών για τα προϊόντα, καθώς και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών έναντι εμπορικών πρακτικών όπως η προβολή ψευδοπράσινης ταυτότητας και η πρόωρη απαρχαίωση προϊόντων.

— Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (2008/48/ΕΚ) (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12465-Consumer-Credit-Agreement-review-of-EU-rules) ακολουθεί την πρόσφατη αξιολόγησή της, στην οποία επισημάνθηκαν διάφορες προκλήσεις που θέτουν προσκόμματα στη λειτουργία της οδηγίας, ιδίως σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της, την παροχή πληροφοριών και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Η αναθεώρηση θα λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της COVID-19 στην αγορά πιστώσεων και στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων.

— Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (2001/95/ΕΚ) (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12466-Review-of-the-general-product-safety-directive) θα αποσκοπεί στην επικαιροποίηση της οδηγίας ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες και οι διαδικτυακές πωλήσεις. Η πρωτοβουλία θα επιδιώκει να διασφαλίσει την ασφάλεια των μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων, να επιτύχει καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας και να καθιερώσει αποδοτικότερη εποπτεία της αγοράς.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, που θα βρείτε εδώ, μαζί με αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δράση. Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων: 30 Ιουνίου 2020 – 06 Οκτωβρίου 2020  (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών).

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.