ΔΕΕ για ηλεκτρονικές κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων

Παρά την επιβάρυνση της καθημερινότητάς μας, που συνεπάγεται και αυτή η προεκλογική περίοδος, οφείλουμε να κάνουμε μια επιδερμική έστω αναφορά σε μια απόφαση με ιδιαίτερο αντίκτυπο στην πράξη για κάθε καταναλωτή στην Ε.Ε., η οποία εκδόθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα 15-1-2015 από το ΔΕΕ. Η απόφαση αφορά την υπόθεση C-573/13 και την εμφάνιση των τιμών των πτήσεων στα αεροπορικά συστήματα κρατήσεων.

Τη διαφορά πυροδότησε η προσφυγή της Ομοσπονδιακής Ένωσης Φορέων Προστασίας Καταναλωτών στη Γερμανία κατά της αεροπορικής εταιρίας AirBerlin. Η τελευταία έχει υιοθετήσει ένα σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης πτήσεων, που εμφανίζει την τελική τιμή εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των χρεώσεων για φόρους, service κλπ., μόνο για την πτήση που (ως οικονομικότερη) προεπιλέγεται αυτόματα από το σύστημα ή για όποια άλλη επιλέγει ο ίδιος ο καταναλωτής. Για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις που αφορούν τον ίδιο προορισμό και διατίθενται προς κράτηση την ίδια ημερομηνία, οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι αρχικές, αναφέρονται δηλ. μόνον στο κόστος του ναύλου. Η λειτουργία του συστήματος στην πράξη φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

ηλεκτρονικές κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων

Κατά την προσφεύγουσα Ένωση, η εν λόγω πρακτική είναι αντίθετη στις επιταγές του Κανονισμού 1008/2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα. Το νομοθέτημα αυτό (βλ. ιδίως άρθρο 23) επιβάλλει την αναγραφή της τελικής τιμής ενός αεροπορικού εισιτηρίου από την αρχή και για όλες τις εναλλακτικές πτήσεις, που προτείνονται στον καταναλωτή από ένα ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, ως προς τον προορισμό και την ημερομηνία που τον ενδιαφέρει. Το ΔΕΕ έκανε δεκτή την παραπάνω ερμηνεία, που, άλλωστε,  κατά το Δικαστήριο επιβεβαιώνεται από το σκοπό του κρίσιμου Κανονισμού να εξασφαλίσει μια ουσιαστική σύγκριση τιμών για αεροπορικά εισιτήρια στον Ευρωπαίο καταναλωτή.

Στην παρακάτω εικόνα το σύστημα κρατήσεων ελληνικής αεροπορικής εταιρίας, που κατά τα παραπάνω μάλλον σέβεται τις απαιτήσεις της Ε.Ε.

ηλεκτρονικές κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων 1

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.