Επέτειος 30 ετών από την ίδρυση του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ (video)

Tο Πρωτοδικείο Ευρωπαικών Κοινοτήτων (ΠΕΚ), μετονομασθέν με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας σε Γενικό Δικαστήριο, έκλεισε φέτος αισίως 30 χρόνια λειτουργίας. Τα πρώτα μέλη του Γενικού Δικαστηρίου, το οποίο είχε ιδρυθεί με την από 24 Οκτωβρίου 1988 απόφαση του Συμβουλίου, ανέλαβαν τα καθήκοντά τους στις 25 Σεπτεμβρίου 1989. Οι υπηρεσίες του Δικαστηρίου ετοίμασαν ένα επετειακό βίντεο παρουσίασης των χώρων του, των μελών, της αποστολής και των επιτευγμάτων του. Παρακολουθείστε το:

Επίσης, στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 διοργανώθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμπόσιο επ’ ευκαιρία της τριακονταετηρίδας του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις εργασίες του Συμποσίου το οποίο είχε τον τίτλο «Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ψηφιακή εποχή» παρακολούθησαν πολυάριθμοι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, καθώς και καθηγητές Νομικής, δικαστές, νομικοί και δικηγόροι από όλα τα κράτη μέλη. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά του Συμποσίου, (στα αγγλικά ή στα γαλλικά ανάλογα με τη γλώσσα στην οποία έγινε η παρέμβαση).

Το Δικαστήριο απαρτίζεται από δύο δικαστές ανά κράτος μέλος, που διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών μετά από διαβούλευση με επιτροπή επιφορτισμένη να γνωμοδοτεί επί της καταλληλότητας των υποψηφίων για τη θέση δικαστή. Η θητεία τους είναι εξαετής και ανανεώσιμη. Εκλέγουν μεταξύ τους, για τριετή θητεία, τον Πρόεδρο και διορίζουν Γραμματέα για εξαετή θητεία. Δείτε τα σημερινά μέλη του Δικαστηρίου, εδώ.

Το Γενικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκδικάζει:

  • τις προσφυγές που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς ακύρωση πράξεων των θεσμικών και άλλων οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες απευθύνονται σε αυτά ή οι οποίες τα αφορούν άμεσα και ατομικά (για παράδειγμα, προσφυγή που ασκεί μια επιχείρηση κατά αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία της επιβάλλεται πρόστιμο), καθώς και κατά των κανονιστικών πράξεων που τα αφορούν άμεσα και δεν περιλαμβάνουν μέτρα εκτελέσεως, και τις προσφυγές τις οποίες ασκούν τα ως άνω πρόσωπα με αίτημα να διαπιστωθεί η παράλειψη των εν λόγω θεσμικών και άλλων οργάνων και οργανισμών να λάβουν απόφαση•
  • τις προσφυγές των κρατών μελών κατά της Επιτροπής•
  • τις προσφυγές των κρατών μελών κατά του Συμβουλίου όσον αφορά τις πράξεις που εκδίδονται σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, τα μέτρα εμπορικής άμυνας («ντάμπινγκ») και τις πράξεις με τις οποίες το Συμβούλιο ασκεί εκτελεστικές αρμοδιότητες•
  • τις αγωγές για αποκατάσταση των ζημιών που προξενούνται από τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους υπαλλήλους τους•
  • αγωγές στηριζόμενες σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες προβλέπουν ρητώς την αρμοδιότητα του Γενικού Δικαστηρίου•
  • τις προσφυγές στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας κατά του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (OCVV)·
  • τις διαφορές μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προσωπικού τους σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και με το σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως.

Κατά των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί εντός δύο μηνών αναίρεση ενώπιον του ∆ικαστηρίου, περιοριζόμενη στα νομικά ζητήματα.

 

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.