Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ για τη δικαιοσύνη 2017

Στις 10 Απριλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων 2017 της ΕΕ για τη δικαιοσύνη, ο οποίος παρέχει συγκριτική εικόνα της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνης τους. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις, ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2017 εξετάζει νέες πτυχές της λειτουργίας των συστημάτων δικαιοσύνης, για παράδειγμα, πόσο εύκολα θα έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές στη δικαιοσύνη και ποια κανάλια χρησιμοποιούν για να υποβάλλουν καταγγελίες κατά επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά, δείχνει επίσης τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας που αφορά τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα βασικά πορίσματα της έκδοσης του 2017 είναι τα εξής:

  • Μικρότερη διάρκεια των αστικών και εμπορικών δικαστικών διαδικασιών: Σε ορισμένα κράτη μέλη των οποίων τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Τα αποτελέσματα της βελτίωσης αυτής είναι πιο ορατά σε περίοδο πέντε ετών παρά βραχυπρόθεσμα.
  • Ανάλυση της επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών: Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να επιβάλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ότι η διάρκεια των διοικητικών διαδικασιών και του δικαστικού ελέγχου στον τομέα αυτό ποικίλλει πολύ ανάλογα με τη χώρα. Ο πίνακας δείχνει επίσης ότι πολλά καταναλωτικά ζητήματα επιλύονται άμεσα από τις αρχές προστασίας των καταναλωτών και δεν καταλήγουν στα δικαστήρια.
  • Ανάλυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Όπως προκύπτει από την 4η οδηγία την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για πρώτη φορά τα κράτη μέλη έχουν δώσει στοιχεία στον τομέα αυτό Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη διάρκεια των υποθέσεων – από λιγότερο από μισό έτος έως σχεδόν τρία έτη – για διαδικασίες που αφορούν αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
  • Περιορισμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους φτωχότερους πολίτες: Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, στα οποία το εισόδημα των πολιτών είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, δεν λαμβάνουν καμία νομική βοήθεια σε ορισμένους τύπους διαφορών.
  • Η χρήση των εργαλείων ΤΠΕ εξακολουθεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες χώρες: Ενώ χρησιμοποιείται ευρέως για την επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων και δικηγόρων στα μισά κράτη μέλη, η χρήση της ΤΠΕ όσον αφορά την ηλεκτρονική υπογραφή είναι πολύ περιορισμένη σε περισσότερες από τις μισές χώρες της ΕΕ. Νέα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δικηγόροι χρησιμοποιούν την ΤΠΕ κατά την επικοινωνία τους με τα δικαστήρια τονίζουν εκ νέου τη σημασία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης.
  • Καλύτερη ή σταθερή αντίληψη του ευρύτερου κοινού όσον αφορά την ανεξαρτησία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης: Αυτό συμβαίνει σε περισσότερα από τα δύο τρίτα των κρατών μελών, σε σύγκριση με το 2016. Η αντίληψη των επιχειρήσεων ακολουθεί την ίδια τάση από το 2010. Μεταξύ των λόγων στους οποίους αποδίδεται η έλλειψη ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των δικαστών, εκείνοι που αναφέρονται συχνότερα είναι οι παρεμβάσεις ή οι πιέσεις από την κυβέρνηση και τους πολιτικούς. Η έκδοση 2017 περιλαμβάνει επίσης στοιχεία σχετικά με τις διασφαλίσεις που έχουν θεσπίσει τα διάφορα κράτη μέλη για να εγγυώνται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη μεγάλη σημασία του κράτους δικαίου στην ΕΕ.
  • Ποιοτικά πρότυπα: Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν πρότυπα που καθορίζουν προθεσμίες ή χρονοδιαγράμματα για την αποφυγή χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών. Ωστόσο, αυτά τα πρότυπα δεν υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη με λιγότερο αποτελεσματικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης.

Διαβάστε τον πίνακα αποτελεσμάτων ΕΕ για τη δικαιοσύνη 2017, εδώ.

Διαβάστε περισσότερα, εδώ

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.