Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων: Απόδειξη ελαττώματος εμβολίου

Κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 85/374: «Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του.» Το άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας ορίζει: «Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία, το ελάττωμα καθώς και την αιτιώδη συνάφεια, μεταξύ ελαττώματος και ζημίας.» Κατά το άρθρο 6, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας: «Ένα προϊόν θεωρείται ελαττωματικό, εάν δεν παρέχει την ασφάλεια που δικαιούται κανείς […]

Continue reading »

ΔΕΕ: Αθέμιτη η ονομασία «γάλα» σόγιας

Με την απόφασή του C-422/16 της 14/6/2017 το ΔΕΕ ερμηνεύει τον Κανονισμό 1308/2013 σε συνδυασμό με την Απόφαση 2010/791. Σύμφωνα με το Δικαστήριο «Το άρθρο 78, παράγραφος 2, και το παράρτημα VII, μέρος III, του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση […]

Continue reading »

Πρόσκρουση πτηνού σε αεροσκάφος: εύλογα μέτρα προς αποφυγή καθυστερήσεων

Απόφαση ΔΕΕ C-315/15 της 4-5-2017: Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004. Η πρόσκρουση πτηνού σε αεροσκάφος θεωρείται «έκτακτο περιστατικό» που μπορεί να απαλλάξει την αεροπορική εταιρία από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στους επιβάτες της, σε περίπτωση καθυστέρησης εξ αυτού του λόγου της προγραμματισμένης αναχώρησης του αεροσκάφους για χρόνο πλέον των τριών ωρών. Η απαλλαγή προυποθέτει όμως ότι η εταιρία έλαβε όλα τα εύλογα […]

Continue reading »

Γ. Εισαγ. ΔΕΕ: η Uber είναι υπηρεσία Taxi και υπόκειται στη σχετική νομοθεσία

Κυκλοφόρησαν οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΕ επί της υποθέσεως C-434/15, που αφορά την αμφιλεγόμενη εταιρία Uber Technologies Inc. Αυτή εδώ και χρόνια, όπως έχουμε σχολιάσει και σε παλαιότερη ανάρτηση, προσφέρει υπηρεσίες μεταφορών που διενεργούνται από ιδιώτες και παραγγέλλονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phone app). Η υπόθεση έφτασε στο ΔΕΕ μετά από προσφυγή ισπανικού σωματείου οδηγών […]

Continue reading »

ΔΕΕ: αποζημίωση επιβάτη για ματαίωση πτήσης χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση

Με την απόφαση C-302/16 της 11-5-2016 το ΔΕΕ ερμήνευσε τον κανονισμό 261/2004 και συγκεκριμένα τις διατάξεις αυτού για την αποζημίωση που οφείλεται σε επιβάτη λόγω ματαίωσης της πτήσης του. Ο κανονισμός προβλέπει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον επιβάτη, εφόσον αυτός δεν ειδοποιήθηκε για τη ματαίωση της πτήσης, 2 εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. Το Δικαστήριο έκρινε ότι σύμφωνα με το γράμμα και […]

Continue reading »

Όχι στη χρήση 5ψήφιων τηλεφωνικών αριθμών για μετασυμβατική υποστήριξη του καταναλωτή

Οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) σχετίζονται με τη μετάδοση πληροφορίας/περιεχομένου σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Παραδείγματα ΥΠΠ αποτελούν οι ψηφοφορίες (π.χ. ψηφοφορία για Eurovision), διαγωνισμοί, αγορά (downloading) ringtones, logos, videos, παιχνιδιών μέσω SMS, παροχή τεχνικής υποστήριξης, παιχνίδια από την τηλεόραση στα οποία συμμετέχουν οι χρήστες μέσω τηλεφώνου, υπηρεσίες πληροφόρησης (π.χ. καιρός), αστρολογία/χαρτομαντεία, υπηρεσίες ενηλίκων κ.ά. Η πρόσβαση στις ΥΠΠ είναι εφικτή […]

Continue reading »

ΔΕΕ C-157/15: Νόμιμη η απαγόρευση μουσουλμανικής μαντίλας σε χώρους εργασίας

Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση του ΔΕΕ επί της υποθέσεως C-157/15 σε σχέση με το ζήτημα της απαγόρευσης περιφοράς εργαζομένων με εμφανή θρησκευτικά σύμβολα, όπως είναι η μαντίλα για τις μουσουλμάνες γυναίκες, εν ώρα υπηρεσίας. Το Δικαστήριο ασπάστηκε τις προτάσεις του Γενικού του Εισαγγελέα επί του θέματος, τις οποίες θα βρείτε σχολιασμένες εδώ. Ειδικότερα το διατακτικό της αποφάσεως έχει ως ακολούθως: «Το […]

Continue reading »

Διασπείρεται στην Ευρώπη η απαγόρευση της μπούρκα σε δημόσιους χώρους

Το περασμένο καλοκαίρι έγινε αντικείμενο έντονων συζητήσεων και διχογνωμίας η απαγόρευση της αμφίεσης με burkini, δηλ. με μαγιό που καλύπτει όλο το σώμα και το κεφάλι, από μουσουλμάνες γυναίκες στις παραλίες της Γαλλίας. Η απαγόρευση αυτή ανατράπηκε μέσω δικαστικής απόφασης, πλην όμως η αποστροφή της δυτικής κοινωνίας προς τις μουσουλμανικές γυναικείες ενδυμασίες, όπως είναι η μπούρκα, το νικάμπ, το τσαντόρ, η […]

Continue reading »

Καταδίκη της Ελλάδας λόγω της έκθεσης σε κίνδυνο βιοτόπων με Caretta Caretta

Απόφαση ΔΕΕ C-504/14 της 10.10.2016: 1. Η Ελληνική Δημοκρατία, –        έχοντας ανεχθεί την κατασκευή οικιών στον Αγιαννάκη (Ελλάδα) το 2010, την άνευ επαρκούς ρυθμίσεως χρήση άλλων οικιών στον Αγιαννάκη χρονολογουμένων από το 2006 και την έναρξη εργασιών για την κατασκευή πενήντα κατοικιών μεταξύ Αγιαννάκη και Ελαίας (Ελλάδα), καθώς και έχοντας εγκρίνει την κατασκευή τριών εξοχικών κατοικιών στο Βουνάκι (Ελλάδα) το 2012· […]

Continue reading »

Απόφαση για τη ΔΕΗ από το Δικαστήριο της ΕΕ

Απόφαση ΔΕΕ της 26ης Οκτωβρίου 2016 υπ’ αριθμ. C‑590/14 P. Η απόφαση αφορά στην υπόθεση ΔΕΗ κατά Αλουμίνιον. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η παράταση της περιόδου ισχύος μιας κρατικής ενίσχυσης αποτελεί αναδιάρθρωση της ενίσχυσης και πρέπει να θεωρηθεί ως νέα κρατική ενίσχυση. Αυτό ισχύει, ακόμα και αν αυτή η αναδιάρθρωση διατάχθηκε με απόφαση εθνικού δικαστηρίου. Συνακόλουθα, το ΔΕΕ αναίρεσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ, […]

Continue reading »
1 2 3 6