Σχέδιο Κανονισμού: απαγόρευση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού στο διαδίκτυο

Ο γεωγραφικός αποκλεισμός (Geo-blocking) αποτελεί πρακτική διακριτικής μεταχείρισης που στερεί στους πελάτες του διαδικτύου τη δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών σε δικτυακό τόπο που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος.

Προκειμένου να αρθεί αυτό το εμπόδιο, το Συμβούλιο συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με κανονισμό για τον γεωγραφικό αποκλεισμό.

Στις 29 Νοεμβρίου 2017, οι Πρέσβεις της ΕΕ επιβεβαίωσαν τη συμφωνία μεταξύ της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για την απαγόρευση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού.

Το σχέδιο κανονισμού, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τα δύο θεσμικά όργανα, αποσκοπεί στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω:

  • υπηκοότητας των πελατών
  • τόπου διαμονής
  • τόπου εγκατάστασης

Η απαγόρευση του γεωγραφικού αποκλεισμού αποτελεί σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Μόλις τεθεί σε ισχύ, ο κανονισμός για τον γεωγραφικό αποκλεισμό θα προστεθεί σε άλλα αξιοσημείωτα επιτεύγματα, όπως η κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία και η θέσπιση της διασυνοριακής φορητότητας για τις διαδικτυακές συνδρομές.

Τι θα επιφέρει ο νέος Κανονισμός:

Ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι έμποροι δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν διακρίσεις μεταξύ πελατών όσον αφορά τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, σε τρεις περιπτώσεις:

  • για αγαθά που παραδίδονται σε κράτος μέλος στο οποίο ο έμπορος προσφέρει παράδοση ή συλλέγονται σε τόπο που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη
  • για ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως το υπολογιστικό νέφος, η αποθήκευση δεδομένων ή φιλοξενία ιστοσελίδων
  • για την παροχή υπηρεσιών όπως διαμονή σε ξενοδοχεία και ενοικίαση αυτοκινήτων που λαμβάνονται από τον πελάτη στη χώρα όπου δραστηριοποιείται ο εμπορευόμενος

Πράξεις πληρωμής

Θα απαγορεύεται η αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση πελατών σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής.

Οι έμποροι δεν θα επιτρέπεται συνεπώς να εφαρμόζουν διαφορετικούς όρους πληρωμής για τους πελάτες για λόγους που σχετίζονται με την υπηκοότητα, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης.

Πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι έμποροι δεν θα μπορούν να εμποδίζουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση πελατών στη επιγραμμική διεπαφή τους για λόγους υπηκοότητας ή τόπου διαμονής.

Θα πρέπει να παρέχεται σαφής εξήγηση στην περίπτωση που ο έμπορος εμποδίζει ή περιορίζει την πρόσβαση πελατών ή κατευθύνει τους πελάτες σε διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής.

Παθητικές πωλήσεις

Κατά γενικό κανόνα, ο νέος κανονισμός θα υπερισχύει σε περιπτώσεις σύγκρουσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ωστόσο, το δικαίωμα των προμηθευτών να επιβάλλουν περιορισμούς των ενεργητικών πωλήσεων δεν θα επηρεαστεί.

Το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ των παθητικών πωλήσεων (όταν οι πωλήσεις γίνονται κατόπιν παραγγελιών που δεν έχουν ζητηθεί) και των ενεργητικών πωλήσεων (όταν οι πελάτες γίνονται ενεργά στόχος εμπόρων λιανικής).

Οι περιορισμοί των παθητικών πωλήσεων θεωρούνται γενικά ως παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ενώ οι περιορισμοί των ενεργητικών πωλήσεων αποτελούν κοινή πρακτική η οποία απορρέει από την εμπορική ελευθερία.

Εξαιρέσεις

Υπηρεσίες που συνδέονται με περιεχόμενο προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή έργων σε άυλη μορφή, όπως οι υπηρεσίες μουσικής συνεχούς ροής και τα ηλεκτρονικά βιβλία, θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει ωστόσο την ως άνω εξαίρεση.

Θα αποκλεισθούν και άλλες υπηρεσίες, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, των μεταφορών, της υγειονομικής περίθαλψης και τον κοινωνικό τομέα.

Σε αντίθεση με τις διακρίσεις ως προς τις τιμές, η διαφοροποίηση των τιμών δεν θα απαγορεύεται, έτσι ώστε οι έμποροι να είναι ελεύθεροι να προσφέρουν διαφορετικούς γενικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, και να στοχεύουν ορισμένες ομάδες πελατών σε συγκεκριμένες περιοχές.

Επιπλέον, οι έμποροι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν αγαθά σε πελάτες εκτός του κράτους μέλους στο οποίο παρέχουν παράδοση. 

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.