Εξάλειψη προσημείωσης από διαταγή πληρωμής

ΜονΠρΑθ 5252/2021: Χρειάζεται απόφαση δικαστική, που όμως δεν “ανακαλεί” την απόφαση εγγραφής, αλλά διατάσσει την εξάλειψη του βάρους. Αρμοδιότητα και διαδικασία. 
 
Απόφαση 5252/2021 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώτη δημοσίευση Justina.gr)
[…] Κατά   το   άρθρο 1330 ΑΚ η προσημείωση εξαλείφεται: α) με τη συναίνεση του δανειστή που παρέχεται όπως και για την εξάλειψη της υποθήκης,  β) αν προσαχθεί απόφαση που ανακαλεί την απόφαση που είχε διατάξει την εγγραφή της ή απόφαση που διατάζει την   εξάλειψή της, γ) αν από την τελεσίδικη επιδίκαση  της απαίτησης πέρασαν  ενενήντα ημέρες χωρίς η  προσημείωση να  τραπεί σε υποθήκη.  Έτσι, όταν δεν  υπάρχει   συναίνεση   του δανειστή και η προσημείωση έχει για κάποιο λόγο ήδη αποσβεστεί, λ.χ. γιατί εξοφλήθηκε η απαίτηση  του  δανειστή  ή  όταν  η  προσημείωση  έχει  γραφεί  με  διαταγή πληρωμής  οπότε  δεν  υπάρχει  προηγούμενη  απόφαση  που  διέταξε  την εγγραφή  της,  ώστε  να  μπορεί  να  ανακληθεί  με  νεότερη  απόφαση,  η εξάλειψη της προσημειώσεως διατάσσεται με δικαστική απόφαση. Η διαδικασία εκδόσεως αυτής της αποφάσεως δεν ορίζεται ευθέως στο νόμο, θα  εφαρμοσθούν πάντως οι  διατάξεις  των  ασφαλιστικών μέτρων  των άρθρων  696 επ.  ΚΠολΔ  γιατί  στην  περίπτωση  που η εγγραφή  έγινε  με δικαστική   απόφαση   ασφαλιστικών   μέτρων   κατά   την   ίδια   διαδικασία αρμόζει  να  διαταχθεί  η   εξάλειψή   της, ενώ ειδικά για την περίπτωση εξάλειψης προσημειώσεως, η οποία γράφηκε με διαταγή πληρωμής (αρθρ. 724  §  1  ΚΠΟλΔ),  δεδομένου  ότι αποτελεί ασφαλιστικό  μέτρο, ανεξάρτητα από τον ως άνω τρόπο που γράφηκε, η εξάλειψή του πρέπει να διαταχθεί με τις ίδιες ως άνω διατάξεις των ασφαλιστικών μέτρων. Μάλιστα, η ΑΚ  1330 για την εξάλειψη της προσημειώσεως στις ως άνω περιπτώσεις δεν προβλέπει  την  έκδοση  τελεσίδικης  απόφασης,  όπως  η  ΑΚ  1324  για  την εξάλειψη   της   υποθήκης (όπου σε αντίθεση  εφαρμόζεται  η τακτική διαδικασία),  επειδή  εννοεί  απόφαση  εκδιδόμενη  κατά  τη διαδικασία  των ασφαλιστικών  μέτρων  και τελεσιδικία  δεν νοείται  στην  περίπτωση  αυτή. Επίσης,  όσον  αφορά  την  αρμοδιότητα  του δικαστηρίου για την εξάλειψη προσημειώσεως που εκδόθηκε  με  βάση  διαταγή  πληρωμής,  γίνεται δεκτό ότι αυτή διατάζει το δικαστήριο, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμή (ΠΠΘ 14005/2013 δημ Νόμος).
 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.