Απαγορεύεται η φυλάκιση λαθρομεταναστών πριν επιχειρηθεί απομάκρυνση

Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C‑47/15 της 7ης Ιουνίου 2016:

Η οδηγία 2008/115 έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε ρύθμιση κράτους μέλους η οποία επιτρέπει τη φυλάκιση υπηκόου τρίτης χώρας, ως προς τον οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στην οδηγία αυτή διαδικασία επιστροφής, λόγω και μόνον παράνομης εισόδου από εσωτερικά σύνορα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη παραμονή του.

Η οδηγία 2008/115 προβλέπει την έκδοση απόφασης για απομάκρυνση κάθε παρανόμως διαμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση αυτή πρέπει να τάσσει κατ’ αρχήν προθεσμία για οικειοθελή επιστροφή. Σε περίπτωση μη επίτευξης οικειοθελούς αναχώρησης, η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη να προβαίνουν σε αναγκαστική απομάκρυνση, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας ως προς τα αναλαμβανόμενα μέτρα. Μόνον όταν κινδυνεύει να ματαιωθεί η απομάκρυνση, μπορεί το κράτος μέλος να προβεί σε κράτηση του παρανόμως διαμένοντος προσώπου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση τους 18 μήνες.

Τα παραπάνω ισχύουν είτε ο υπήκοος τρίτου κράτους εισήλθε παρανόμως στο έδαφος κράτους μέλους από εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, είτε αυτός τελεί υπό καθεστώς απλής διέλευσης από το έδαφος ενός κράτους μέλους, υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την έξοδό του από τον χώρο Σένγκεν και υποβάλλεται σε διαδικασία επανεισδοχής προς το κράτος μέλος από το οποίο ήλθε.

Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.