Αυτεπαγγέλτως ελέγχεται η ύπαρξη καταχρηστικών ΓΟΣ σε καταναλωτική σύμβαση

Απόφαση ΔΕΕ της 28ης Ιουλίου 2016: Η μη λήψη υπόψη αυτεπαγγέλτως καταχρηστικής ρήτρας σε καταναλωτική σύμβαση από εθνικό δικαστήριο τελευταίου βαθμού, που διέθετε το απαραίτητο νομικό και πραγματικό υλικό, συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Κοινοτικού δικαίου εκ μέρους του οικείου κράτους μέλους .

Με την απόφαση C-168/15 το ΔΕΕ επανέλαβε τη παγιωμένη πλέον νομολογία του, ότι η συνδρομή καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών σε καταναλωτικές συμβάσεις ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από τα εθνικά δικαστήρια και ότι η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής από εθνικό δικαστήριο που δικάζει σε τελευταίο βαθμό στοιχειοθετεί ευθύνη του οικείου κράτους μέλους για παραβίαση του δικαίου της Ένωσης. Το Δικαστήριο προσθέτει με την απόφαση C-168/15 ότι τα παραπάνω ισχύουν για όσες αποφάσεις δεν προσβάλλονται πλέον με ένδικα μέσα και εκδόθηκαν σε κράτη μέλη μετά την απόφαση ΔΕΕ C‑243/08 της 4ης Ιουνίου 2009, η οποία ρητά προέβλεψε την παραπάνω υποχρέωση.

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.