Κρατικές ενισχύσεις και πανδημία

Η πανδημία του κορονοϊού προκάλεσε σημαντική οικονομική ύφεση και η ΕΕ απάντησε στην πρόκληση με μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται η προσαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στις εξαιρετικές περιστάσεις που συντρέχουν, ώστε να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να στηρίζουν τις οικονομίες τους μέσω άμεσης ή έμμεσης παρέμβασης. 

Από την άποψη της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, τα μέτρα που συνιστούν κρατικές ενισχύσεις είναι κατ ‘αρχήν παράνομα, εκτός εάν στηρίζονται σε εξαίρεση, που εισάγεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής ή στους Κανονισμούς απαλλαγής, με την επιφύλαξη κοινοποίησης και έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν ήδη την αντιστάθμιση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές και έκτακτα γεγονότα, όπως μια πανδημία. Οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών στην οικονομία. Το προσωρινό πλαίσιο που ενέκρινε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2020 καθορίζει προσωρινά μέτρα κρατικών ενισχύσεων τα οποία η Επιτροπή θα θεωρήσει συμβιβάσιμα με τους Ενωσιακούς κανόνες ανταγωνισμού, επιτρέποντας στα κράτη μέλη πλήρη ευελιξία στη στήριξη των οικονομιών τους που πλήττονται από τον κορονοϊό.

Το προσωρινό πλαίσιο εφαρμόζεται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων αναγκών των κρατών μελών. Το πλαίσιο αρχικά επικεντρώθηκε σε μέτρα για τη διασφάλιση της ρευστότητας. Στις αρχές Απριλίου, διευρύνθηκε ώστε να συμπεριλάβει μέτρα για την υποστήριξη της οικονομίας και των ιατρικών επενδύσεων, της έρευνας και της παραγωγής που σχετίζονται με τον κορονοϊό, καθώς και μέτρα για τη μείωση των κοινωνικών και φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών και των αυτοαπασχολούμενων και μέτρα για την επιδότηση των μισθών των εργαζομένων.

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

Διαβάστε επίσης μια πρόσφατη υπόθεση κρατικής ενίσχυσης στην εταιρία Condor, που επλήγη αλλεπάλληλα από την πτώχευση της Thomas Cook Group και κατόπιν από την τρέχουσα δημοσιονομική κρίση, η οποία ενίσχυση ενεκρίθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.