Νέος Κανονισμός ΕΕ για τις κάθετες συμπράξεις

Τέθηκε σε ισχύ από 1.6.2022 ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/720 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2022 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών. Το νομοθέτημα αντικαθιστά τον προηγούμενο Κανονισμό επί του ιδίου αντικειμένου με αριθμό 330/2010 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το έτος 2034. Στις καινοτομίες που εισάγει εντάσσεται η ρύθμιση της λεγόμενης “διττής διανομής” και των περιορισμών διαδικτυακής παρουσίας και διαφήμισης.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός των εν λόγω νομοθετημάτων είναι η απαλλαγή, επί τη βάση του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ, συγκεκριμένων συμφωνιών που περιλαμβάνουν κάθετους περιορισμούς μεταξύ επιχειρήσεων από την απαγόρευση του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Η κατηγορία συμφωνιών, οι οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούν κατά κανόνα τις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης, περιλαμβάνει κάθετες συμφωνίες για την αγορά ή την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, όταν αυτές συνάπτονται μεταξύ μη ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων, μεταξύ ορισμένων ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων ή από ορισμένες ενώσεις λιανοπωλητών αγαθών. Περιλαμβάνει επίσης κάθετες συμφωνίες με παρεπόμενες ρήτρες σχετικά με την παραχώρηση ή τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η έννοια του όρου «κάθετες συμφωνίες» περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες εναρμονισμένες πρακτικές.

Διαβάστε το κείμενο του νέου Κανονισμού εδώ

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.