147 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε διαγωνισμό για την πλήρωση 147 θέσεων διοικητικών υπαλλήλων προχωρά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) το προσεχές διάστημα. Οι θέσεις αφορούν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κατά κύριο λόγο τρία βασικά είδη καθηκόντων: τη διαμόρφωση πολιτικών, την παραγωγή έργου και τη διαχείριση πόρων.

Η προθεσμία εγγραφής το διαγωνισμό είναι ως τις 25 Ιουνίου 219, στις 12 το μεσημέρι (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό
Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει:
⦁ να έχετε πολιτικά δικαιώματα ως υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
⦁ να έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις
⦁ να διαθέτετε τα εχέγγυα ήθους για την άσκηση των μελλοντικών σας καθηκόντων
⦁ να γνωρίσετε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (εις βάθος γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο B2 (ικανοποιητική γνώση).
⦁ να έχετε ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών με πτυχίο το αργότερο έως 31 Απριλίου 2019

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
Αρχικά θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητας σας σε κάποια από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται και τα ελληνικά. Το δεύτερο στάδιο είναι ο ίδιος ο διαγωνισμός, ο οποίος πραγματοποιείται με εξετάσεις που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (MCQ), με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Oι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε κάποιο διαπιστευμένο κέντρο της EPSO. Η Yπηρεσία σας προτείνει συγκεκριμένες ημερομηνίες από τις οποίες πρέπει να επιλέξετε και να κλείσετε ημερομήνια για την εξέταση σας.

Συνολικά περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες:
⦁ κατανόησης κειμένου
⦁ ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς
⦁ κατανόησης αφηρημένων εννοιών
⦁ εκτίμησης καταστάσεων

Οι τρεις πρώτες κατηγορίες πραγματοποιούνται στην πρώτη γλώσσα που επιλέξατε, ενώ οι ερωτήσεις που αφορούν την εκτίμηση καταστάσεων πραγματοποιούνται στη δεύτερη γλώσσα της επιλογής σας.

Επιπλέον, οι δύο πρώτες κατηγορίες (κατανόηση κειμένου και ευχέρεια αριθμητικών υπολογισμών), που περιλαμβάνουν έκαστη από 10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, δεν υπολογίζονται βαθμολογικά στη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου.

Είναι απαραίτητο να λάβει κανείς την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σε όλες τις δοκιμασίες και μία από τις υψηλότερες συνολικά συνδυασμένες βαθμολογίες στις δοκιμασίες κατανόησης αφηρημένων εννοιών και στην εκτίμηση καταστάσεων, προκειμένου να γίνει δεκτός στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού θα προκριθούν περίπου 10πλάσιοι υποψήφιοι από τον τελικό αριθμό που προβλέπεται στην προκήρυξη των θέσεων. Ο ακριβής αριθμός θα ανακοινωθεί από την EPSO στον ιστότοπο της.

Όσοι υποψήφιοι προκριθούν στο επόμενο στάδιο, θα λάβουν μέρος στην άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-tray),  στη δεύτερη γλώσσα επιλογής τους, σε κάποιο διαπιστευμένο κέντρο της EPSO. Θα αξιολογηθούν σε 15 έως 25 ερωτήσεις όσον αφορά τέσσερις γενικές δεξιότητες, με βαθμολογία έως 10 μονάδες για κάθε μία από αυτές.

Στο τελικό στάδιο θα προκριθούν περίπου διπλάσιοι υποψήφιοι από τις διαθέσιμες θέσεις. Οι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος σε ένα κέντρο αξιολόγησης για μία ή δύο μέρες, πιθανότατα στις Βρυξέλλες, με δοκιμασίες που θα πραγματοποιηθούν στη δεύτερη γλώσσα επιλογής τους. Η εξέταση γίνεται πάνω σε οκτώ γενικές δεξιότητες και αφορά παράλληλα το ενδιαφέρον του υποψηφίου αναφορικά με την εργασία στα θερμικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πέντε δοκιμασίες περιλαμβάνουν:
⦁ εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων
⦁ προφορική συνέντευξη
⦁ συνέντευξη  βάσει ικανοτήτων
⦁ ομαδική άσκηση
⦁ συνέντευξη για τα κίνητρα ενδιαφέροντος για την εργασία

Για τον τελικό υπολογισμό της βαθμολογίας θα συνυπολογιστούν και οι βαθμολογίες που έχουν ήδη ληφθεί στη δοκιμασία εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, προκειμένου να προκύψει μία βαθμολογία από 0 έως 80 μονάδες. Πέρα από την πρόσληψη των 147 πρώτων υποψηφίων βαθμολογικά, θα δημιουργηθεί και εφεδρικός πίνακας προσλήψεων για μελλοντική χρήση, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται δικαίωμα η εγγύηση πρόσληψης.

Συμβουλές για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό του EPSO
Εφόσον διαπιστώσετε πως έχετε το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  και το ενδιαφέρον να λάβετε μέρος σε αυτόν, Θα θέλαμε να σας δώσουμε ορισμένες συμβουλές που μπορούν να  σας βοηθήσουν πρακτικά Όσον αφορά τη συμμετοχή σας.

Εξασκηθείτε όσο μπορείτε περισσότερο
Όσο πιο πολύ εξασκηθείτε, τόσο πιο πιθανό είναι να περάσετε τις εξετάσεις. Το επίπεδο του διαγωνισμού θα είναι πολύ υψηλό για αυτό θα πρέπει να τα πάτε άριστα. Ξεκινήστε να κάνετε δωρεάν τεστ προκειμένου να βρείτε τις αδυναμίες και τα δυνατά σας σημεία και να είστε προετοιμασμένοι για τις τελικές εξετάσεις της EPSO. Τα δωρεάν τεστ δεν θα σας βοηθήσουν μόνο να γίνεται καλύτεροι, αλλά θα σας δώσουν και μία πρώτη «γεύση» για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία. Εγγραφείτε στην διαδικτυακή πλατφόρμα της EPSO για να ξεκινήσετε την προετοιμασία σας.

Διαβάστε καλά την προκήρυξη του διαγωνισμού
Φροντίστε να διαβάσετε πολύ καλά τα πάντα για το διαγωνισμό, ακόμα και τις μικρότερες λεπτομέρειες. Δείτε Καταρχάς αν πληροίτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής και φροντίστε να είστε ενημερωμένοι για το τι πρόκειται να αντιμετωπίσετε, ώστε να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων. Αυτό θα βγάλει από πάνω σας το άγχος και πιθανότατα θα μπορέσετε να αποδώσετε καλύτερα στον διαγωνισμό. Διαβάστε επίσης καλά την ενότητα με τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ακόμα και αν νομίζετε πώς έχετε κατανοήσει τη διαδικασία.

Προγραμματίστε τον χρόνο και τον τόπο εξέτασης
Η διαδικασία του διαγωνισμού πραγματοποιείται σε κάποιο διαπιστευμένο κέντρο εξέτασης της EPSO. Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε τόσο το μέρος στο οποίο θα διαγωνιστείτε, όσο και τον χρόνο πραγματοποίησης τις εξετάσεις. Φροντίστε να κλείσετε από νωρίς θέση για την εξέταση και να την προγραμματίσετε σωστά, για να μην έχετε καθόλου άγχος, παρά μόνο περισσότερο χρόνο για εξάσκηση.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στον διαγωνισμό μπορείτε να κάνετε εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *