Παράνομες κρατικές ενισχύσεις σε Fiat & Starbucks από Λουξεμβούργο & Ολλανδία

Την 21.10.2015 η Επίτροπος της ΕΕ για θέματα ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας παρείχαν τα τελευταία χρόνια φορολογικές ελαφρύνσεις επιλεκτικά στις εταιρίες Fiat και Starbucks αντίστοιχα, παραβιάζοντας έτσι τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή έχει αναθέσει στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ανάκτηση των μη καταβληθέντων φόρων, ώστε να […]

Continue reading »

Ημερίδα για το δίκαιο του ανταγωνισμού

Η Ένωση ∆ικαίου Προστασίας Καταναλωτή και η Επιτροπή Ανταγωνισµού  ∆ιοργανώνουν Ηµερίδα µε θέµα: «Αγωγές αποζηµίωσης για παραβάσεις δικαίου ανταγωνισµού» Την Πέµπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 17.30 µµ., στο αµφιθέατρο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα) Πρόεδρος: Ευ. Περάκης, Οµότιµος Καθηγητής Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών Οµιλητές: ∆. Λουκάς, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισµού, ∆ικηγόρος Οι διαπραγµατεύσεις για την υιοθέτηση της νέας […]

Continue reading »

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ για ΟΠΑΠ

Απόφαση που ενδιαφέρει τη χώρα μας εξέδωσε σήμερα 8-1-2015 το ΓεΔΕΕ. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων στον ΟΠΑΠ σε σχέση με 13 τυχερά παιχνίδια και η ανάθεση σε αυτόν της αποκλειστικής διαχείρισης 35.000 βιντεοτερματικών λαχειοφόρου αγοράς (Video Lottery Terminals – VLTs), δε συνιστά κρατική ενίσχυση. Όλη η απόφαση στα αγγλικά, εδώ.

Continue reading »
1 5 6 7