Πρόταση Κανονισμού για δίκαιη & καινοτόμο οικονομία δεδομένων (Data Act)

Τα δεδομένα αποτελούν μη ανταγωνιστικό αγαθό, όπως ο δημόσιος φωτισμός ή ένα ωραίο τοπίο: μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ταυτόχρονα πολλοί άνθρωποι και μπορούν να καταναλώνονται ξανά και ξανά χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητά τους ή να υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης της προσφοράς. Ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται συνεχώς: από 33 zettabytes που παρήχθησαν το 2018 σε 175 zettabytes το 2025. Πρόκειται για ένα αναξιοποίητο δυναμικό καθώς το 80% των βιομηχανικών δεδομένων δεν χρησιμοποιείται ποτέ.

H Επιτροπή πρότεινε την 23.02.22 νέους κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που παράγονται στην ΕΕ σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η πράξη για τα δεδομένα θα διασφαλίσει τη δικαιοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον, θα δώσει ώθηση για μια ανταγωνιστική αγορά δεδομένων, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα και θα καταστήσει τα δεδομένα πιο προσβάσιμα για όλους και όλες. Οι νέοι κανόνες θα καταστήσουν διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα για επαναχρησιμοποίηση και αναμένεται να δημιουργήσουν επιπλέον ΑΕΠ ύψους 270 δισ. ευρώ έως το 2028.

Πιο συγκεκριμένα, η πράξη για τα δεδομένα αντιμετωπίζει τα νομικά, οικονομικά και τεχνικά ζητήματα που έχουν ως αποτέλεσμα την υποχρησιμοποίηση των δεδομένων. 

Η πρόταση για την πράξη για τα δεδομένα περιλαμβάνει:

  • Μέτρα που επιτρέπουν στους χρήστες και τις χρήστριες συνδεδεμένων συσκευών να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα που παράγουν, τα οποία συχνά συλλέγονται αποκλειστικά από τους κατασκευαστές· και να ανταλλάσσουν τα εν λόγω δεδομένα με τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση ή άλλων καινοτόμων υπηρεσιών που βασίζονται στα δεδομένα. Διατηρεί κίνητρα για τους κατασκευαστές ώστε να συνεχίσουν να επενδύουν στην παραγωγή δεδομένων υψηλής ποιότητας, καλύπτοντας το κόστος που συνδέεται με τη διαβίβασή τους ενώ ταυτόχρονα αποκλείει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που μοιράζονται κατά τρόπο που βρίσκεται σε άμεσο ανταγωνισμό με το προϊόν τους.
  • Μέτρα για την επανεξισορρόπηση της διαπραγματευτικής ισχύος των ΜΜΕ μέσω της πρόληψης της κατάχρησης συμβατικών ανισορροπιών στις συμβάσεις κοινοχρησίας δεδομένων. Η πράξη για τα δεδομένα θα τις προστατεύει από καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες που επιβάλλονται από συμβαλλόμενους με σημαντικά ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης πρότυπους συμβατικούς όρους προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να καταρτίζουν και να διαπραγματεύονται συμβάσεις δίκαιης κοινοχρησίας δεδομένων.
  • Μέσα που παρέχουν στους φορείς του δημόσιου τομέα τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης δεδομένων που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας, τα οποία είναι αναγκαία σε εξαιρετικές περιστάσεις, ιδίως σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, ή για την εφαρμογή νομικής εντολής εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα κατ’ άλλον τρόπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα είναι αναγκαίες για μια ταχεία και ασφαλή αντίδραση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.
  • Νέους κανόνες που επιτρέπουν στους πελάτες να αλλάζουν αποτελεσματικά παρόχους υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος και θεσπίζουν διασφαλίσεις κατά της παράνομης διαβίβασης δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.  

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.