Πρόσληψη πτυχιούχων νομικής στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει, μεταξύ των οποίων και 9 θέσεων Πτυχιούχων Νομικής. Απαιτείται επιστημονική εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο και δη στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. Η εξειδίκευση αποδεικνύεται είτε με διδακτορικό τίτλο σπουδών, είτε με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συνδυασμό με επαγγελματική εμπειρία, είτε μόνον με επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο τουλάχιστον 4 ετών. 

Δείτε περισσότερα, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.