Στο ΔΕΕ στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα, αλλά…όχι μόνη…

Την 26-3-2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καταλογίζοντας σε αυτή διακριτική φορολογική μεταχείριση εις βάρος φυσικών και νομικών προσώπων μη εγκατεστημένων στην επικράτειά της. Πιο αναλυτικά, κατά την Ελληνική φορολογική νομοθεσία προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς για την πρώτη κατοικία, η οποία ρύθμιση ισχύει μόνο για Ευρωπαίους πολίτες μόνιμα εγκατεστημένους στην Ελλάδα. Οι σχετικές διατάξεις εισάγουν επομένως διακριτική μεταχείριση εις βάρος προσώπων, που ναι μεν κληρονομούν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, πλην όμως ζουν μόνιμα στο εξωτερικό. Πρόκειται ιδίως για αλλοδαπούς, αλλά και για Έλληνες που ζουν και εργάζονται εκτός Ελλάδας. Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε ότι το ελληνικό φορολογικό δίκαιο αντιμετωπίζει ευνοϊκότερα τις κληροδοσίες υπέρ ορισμένων μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, σε σχέση με εκείνες προς παρόμοια νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

ευρωπαικό δίκαιο2

Πέρα από τη χώρα μας, πάντως, στο ΔΕΕ παραπέμφθηκαν την ίδια ως άνω ημερομηνία άλλα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ και συγκεκριμένα το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για διαφορετικούς το καθένα λόγους. Το Βέλγιο θεωρείται ότι παραβιάζει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, επειδή υποβάλλει τους μετακινούμενους εργαζομένους σε διπλή ασφάλιση, επιβάλλοντάς τους να ασφαλιστούν και στην επικράτειά του, παρότι παραμένουν ασφαλισμένοι στο κράτος μέλος προέλευσής τους. Η Γερμανία κατηγορείται για παραβίαση της Οδηγίας για τους οικοτόπους. Η Ουγγαρία παραπέμπεται επειδή δεν φρόντισε να μεταφέρει εγκαίρως στο δίκαιό της την Οδηγία περί ενεργειακής απόδοσης. Αυτή προβλέπει ότι από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2020 οφείλουν να επιτευχθούν εντός ΕΕ συγκεκριμένοι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή, μέχρι 5-6-2014 έπρεπε να διενεργηθούν επεμβάσεις σε κτήρια, τη βιομηχανία, τα μεταφορικά μέσα κλπ. για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Περαιτέρω, η Επιτροπή καταγγέλλει στο ΔΕΕ ότι στη Σλοβενία διατηρείται παράνομη χωματερή άχρηστων ελαστικών, όπου από το 2006 έχουν αποτεθεί πάνω από 40.000 τόνοι εύφλεκτων αποβλήτων, τα οποία οι αρμόδιες αρχές παραλείπουν να απομακρύνουν χάριν της υγείας των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Τέλος, στο Ηνωμένο Βασίλειο καταλογίζεται ότι δεν προβαίνει σε κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε 17 εγχώριους οικισμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Υπενθυμίζεται ότι η παραπομπή κράτους μέλους στο ΔΕΕ συνιστά ένα βήμα πιο κοντά στην επιβολή χρηματικής ποινής για παραβίαση του Ευρωπαϊκού δικαίου.

logo_1162431_web

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.