Ανταγωνισμός: τέλος ανοχής σε επιχ/κες συμφωνίες λόγω Covid19

Στις 8 Απριλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με ένα προσωρινό πλαίσιο για τον καθορισμό των βασικών κριτηρίων που θα ακολουθούσε η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση σχεδίων συνεργασίας που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ελλείψεων στην προσφορά απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών κατά την έξαρση της νόσου COVID-19. Κάλυπτε πιθανές μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων με στόχο να διασφαλιστούν η προμήθεια και η κατάλληλη διανομή βασικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το προσωρινό πλαίσιο προέβλεψε επίσης τη δυνατότητα για την Επιτροπή να παρέχει στις επιχειρήσεις γραπτή υποστήριξη (μέσω ad hoc «επιστολών υποστήριξης») σχετικά με συγκεκριμένα και σαφώς καθορισμένα έργα συνεργασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου, ώστε να διευκολυνθούν πρωτοβουλίες που έπρεπε να υλοποιηθούν ταχέως για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η έξαρση της νόσου COVID-19.

Πλέον, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να ανακαλέσει το προσωρινό πλαίσιο, δεδομένου ότι οι εξαιρετικές περιστάσεις που συνδέονται με την έκδοσή του δεν υφίστανται πλέον. Διαβάστε εδώ λεπτομέρειες.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.