Αρνητικές αξιολογήσεις σε e-shops: δικαίωμα αποζημίωσης του θιγόμενου εμπόρου

Ανασύρουμε μια ενδιαφέρουσα γερμανική απόφαση με θέμα τις αρνητικές αξιολογήσεις χρηστών στη διαδικτυακή πλατφόρμα πλειστηριασμών e-bay. Η διαφορά προέκυψε, όταν αγοραστής μεταχειρισμένου προιόντος προχώρησε σε ανάρτηση αναληθούς αξιολόγησης του πωλητή. Ισχυρίστηκε συγκεκριμένα ψευδώς, ότι το πωληθέν δεν του απεστάλει στη γνήσια συσκευασία του, παρότι είχε συμφωνηθεί το αντίθετο. Ο πωλητής ζήτησε την απομάκρυνση της αρνητικής καταχώρησης χωρίς αποτέλεσμα και τελικώς άσκησε σχετική αγωγή.

Το Amtsgericht München με την απόφαση 142 C 12436/16 αναγνώρισε την προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντα και του επιδίκασε αποζημίωση. Κατά το δικαστήριο η προσβολή ήταν ανεξάρτητη από την επέλευση οικονομικής ζημίας και από αποδεικνυόμενη απώλεια πελατείας. Αρκεί για τη στοιχειοθέτηση αυτής ο επηρεασμός του προφίλ του πωλητή μέσω των αναληθών ισχυρισμών, π.χ. δια της απώλειας ποσοστού θετικών αξιολογήσεων (από 5 αστέρια αξιοπιστίας σε 4,8 αστέρια).

Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.