Η απόφαση”Sumal” του ΔΕΕ και η σημασία της

Με την απόφασή του στην υπόθεση “Sumal” (C-882/19 της 06.10.2021), το ΔΕΕ έκανε δεκτό ότι μια θυγατρική εταιρία μπορεί να ευθύνεται για αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές της μητρικής. Δεδομένου ότι μέχρι πρότινος η νομολογία είχε πραγματευτεί μόνο την αντίστροφη περίπτωση, να μετακυλίεται δηλ. η ευθύνη για παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού «από την βάση προς την κορυφή» στους ομίλους επιχειρήσεων, η απόφαση αυτή εξελίσσει τη θεωρία περί «οικονομικής ενότητας». Εμφανίζει δε μεγάλη πρακτική σημασία, εφόσον, σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση “Skanska”, η οντότητα που οφείλει να αποκαταστήσει τη ζημία που προκλήθηκε από παράβαση κανόνων ανταγωνισμού προσδιορίζεται άμεσα από το Ενωσιακό δίκαιο. Τούτο μάλιστα ισχύει εξίσου, όσον αφορά στην επιβολή προστίμου από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, όπως και αναφορικά με αγωγές αποζημίωσης από θιγόμενους ιδιώτες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων στα κράτη μέλη δυνάμει της Οδηγίας 2014/1044.

Μια ανάλυση της συλλογιστικής που έχει αναπτυχθεί και ακολουθείται στην Ενωσιακή έννομη τάξη για τον καταλογισμό παραβάσεων κανόνων ανταγωνισμού που τελούνται από μέλος ομίλου επιχειρήσεων, περιέχεται στις παρατηρήσεις της Ελένης Τζούλια, Δρ. Νομικής-Δικηγόρου, επί της ως άνω αποφάσεως που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό ΕΕΕυρΔ 2021, σελ. 538 επ.   

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.