Πλασματική ονομασία για τις ανωνυμοποιημένες υποθέσεις ΔΕΕ

Για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των φυσικών προσώπων που μετέχουν στη διαδικασία επί προδικαστικών υποθέσεων, με ταυτόχρονη εξασφάλιση όμως της ενημέρωσης των πολιτών και της δημοσιότητας της δίκης, το ΔΕΕ αποφάσισε, για όλες τις προδικαστικές υποθέσεις που θα εισάγονταν από την 1η Ιουλίου 2018 και για όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις, να αντικαταστήσει το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων με αρχικά. Ομοίως, κάθε συμπληρωματικό στοιχείο από το οποίο δύναται να προκύψει η ταυτότητα των ενδιαφερομένων αποφασίστηκε να απαλείφεται. Βλ. σχετικό ανακοινωθέν τύπου.

Την 09.01.2023 ανακοινώθηκε περαιτέρω ότι οι ανωνυμοποιημένες προδικαστικές υποθέσεις που εισάγονται από την
1η Ιανουαρίου 2023 θα φέρουν πλασματική ονομασία. Το μέτρο αυτό έχει ως σκοπό να διευκολύνει την απόδοση ονομασίας και τον προσδιορισμό των υποθέσεων στις οποίες τηρείται ανωνυμία για λόγους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Αναλυτικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2023, σε όλες τις νέες ανωνυμοποιημένες υποθέσεις οι οποίες αφορούν αντιδικία είτε
μεταξύ φυσικών προσώπων (των οποίων το ονοματεπώνυμο αντικαθίσταται, από την 1η Ιουλίου 2018, από αρχικά για λόγους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) είτε μεταξύ φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων των οποίων η επωνυμία δεν έχει διακριτικό χαρακτήρα, θα αποδίδεται πλασματική ονομασία με τη χρήση λογισμικού αυτοματοποιημένης δημιουργίας επωνύμων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί να καταστήσει ευχερέστερο τον προσδιορισμό των ανωνυμοποιημένων υποθέσεων. Οι υποθέσεις θα αποτυπώνονται έτσι ευχερέστερα στη μνήμη, ενώ θα διευκολύνεται και η παραπομπή σε αυτές τόσο στο πλαίσιο της νομολογίας όσο και σε άλλες περιπτώσεις.


Η απόδοση πλασματικής ονομασίας δεν αφορά:
 τις προδικαστικές υποθέσεις στις οποίες η επωνυμία του νομικού προσώπου έχει αρκούντως διακριτικό χαρακτήρα (σε μια τέτοια περίπτωση η επωνυμία του νομικού προσώπου θα αποτελεί την ονομασία της υπόθεσης)·
 τις ευθείες προσφυγές (το Δικαστήριο θα εξακολουθήσει να τους αποδίδει με τον συμβατικό τρόπο ονομασία, η οποία θα μνημονεύεται εντός παρενθέσεων μετά τη συνοπτική ονομασία της υποθέσεως)·
 τις αιτήσεις γνωμοδοτήσεως·
 τις αιτήσεις αναιρέσεως·
 τις υποθέσεις που εισάγονται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.


Οι πλασματικές ονομασίες δεν θα αντιστοιχούν στο πραγματικό ονοματεπώνυμο κανενός από τους διαδίκους ή μετέχοντες στη διαδικασία ούτε, καταρχήν, σε πραγματικά επώνυμα. Θα εμφανίζονται στην επικεφαλίδα της απόφασης καθώς και στην πρώτη σελίδα, μετά τον αριθμό της υποθέσεως.
Το λογισμικό αυτοματοποιημένης δημιουργίας πλασματικών επωνύμων διαχωρίζει τις λέξεις σε συλλαβές, οι οποίες εν συνεχεία συνδέονται με τυχαίο τρόπο ώστε να παράγονται επινοημένες λέξεις. Το λογισμικό λειτουργεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται να αναπτυχθεί, αναλόγως των αναγκών, και για γλώσσες τρίτων χωρών. Βλ. σχετικό δελτίο τύπου, εδώ.

 
Θυμηθείτε κι αυτά
prev next

Πριν φύγετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.